Aktualności
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Obdarzeni życiem wiecznym

W środę, 23 stycznia, bp Zbigniew Kiernikowski przewodniczył uroczystej Eucharystii w parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach.

Wraz z księdzem biskupem Mszę św. koncelebrowali m.in. biskup nominat ks. prałat Piotr Sawczuk, ks. Jacek Szostakiewicz – proboszcz parafii bł. Męczenników Podlaskich, ks. prałat Jerzy Kalinka, ks. kan. Tomasz Czarnocki, a także proboszczowie siedleckich parafii.

Film i relikwie

Przed rozpoczęciem Eucharystii zgromadzeni parafianie i goście obejrzeli film „Pratulin. Opowieść męczeńskiego Podlasia”. Zostali też zachęceni przez ks. prałata Bernarda Błońskiego do włączenia się w działalność Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”. Ważnym momentem świętowania liturgicznego wspomnienia bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina było wprowadzenie relikwii bł. Męczenników Podlaskich.

Życie w komunii

W homilii ksiądz biskup zwrócił uwagę na nowość kapłaństwa Jezusa Chrystusa, w którym mają udział wszyscy ochrzczeni. – Dzisiejsze czytania pomagają nam zrozumieć sens męczeństwa i chrześcijańskiego życia. Jako wierzący stale przeżywamy zmaganie między ludzką i chrześcijańską koncepcją życia – mówił. – Autor Listu do Hebrajczyków, nawiązując do figury Melchizedeka, zapowiada kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Jezus stał się kapłanem „nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia”. On oddał swoje życie za tych, którzy żyją w lęku przed śmiercią. Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Przymierza, który nie zachował swego życia, jest dla nas wszystkich Tym, który obdarza nas życiem wiecznym. Istota kapłaństwa Chrystusowego tkwi w tym, że On samego siebie złożył w ofierze w celu pojednania wszystkich z Bogiem i między sobą, a przez Ducha Świętego dał ludziom możliwość życia w komunii. To Jego ofiara kapłańska, czyli sprawiająca zmianę relacji człowieka do Boga. Ma ona charakter powszechny, gdyż odnosi się do każdego człowieka, który tę Jego posługę jednania przyjmie – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

ks. Mateusz Czubak