Aktualności
Obietnice Chrystusowe

Obietnice Chrystusowe

Nabożeństwo majowe, tak pięknie odśpiewywane w obecnym czasie w naszych kościołach, kaplicach i przydrożnych kapliczkach, a niejednokrotnie także w naszych domach...

…zawiera w sobie wyjątkowe wezwanie kończące Litanię loretańską: „Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko”. Na tę prośbę odpowiadamy gromkim: „Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych”. Jakie obietnice zostawił Pan Jezus swoim apostołom i pośrednio nam – Jego uczniom w XXI w.?

Wielokrotnie obiecywał, że wprawdzie zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I dotrzymał słowa! Potwierdził, że jest Bogiem i ma moc nawet nad śmiercią. Ponadto zachęcał utrudzonych i umęczonych, aby do Niego przyszli, a On ich pokrzepi. I rzeczywiście: umacniał, uzdrawiał, karmił potrzebujących. Obiecywał także uczniom, że Ojciec da im prawdziwy chleb z nieba na życie wieczne. I nie zawiódł ich, pozostając z nimi w Eucharystii. Mówił, że w domu Jego Ojca jest mieszkań wiele i że On idzie przygotować miejsce uczniom. Zapewniał jednocześnie, że gdyby tak nie było, powiedziałby im. Wreszcie – pogrążonym w żałobie siostrom: Marcie i Marii oraz innym opłakujących śmierć Łazarza złożył obietnicę, że kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki!

Ewangelia VI Niedzieli Wielkanocnej również pełna jest obietnic Chrystusa. Po pierwsze, Pan Jezus mówi do uczniów: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”. Ta obietnica rzeczywiście została spełniona w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu, kiedy w Wieczerniku na Maryję i apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Zstąpił „na zawsze” i działa w Kościele do końca świata. To wydarzenie będziemy przeżywać w liturgii za dwa tygodnie. Kolejną obietnicą Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są słowa: „Nie zostawię Was sierotami: przyjdę do was”. Ta również została spełniona. Jezus bowiem nieustannie jest obecny w sposób sakramentalny pośród uczniów w swoim Kościele. Wreszcie przekazuje uczniom najważniejszą obietnicę dotyczącą życia na wieki: „Ponieważ ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was”. Trwanie w coraz ściślejszej relacji z Jezusem jest dla nas gwarancją życia wiecznego.

Chrześcijan żyje w perspektywie nieustannej obietnicy życia z Bogiem na wieki. Bóg spełnia te obietnice – w Starym Testamencie, w życiu Jezusa i w życiu każdego z nas.

KS. MARIUSZ ŚWIDER