Aktualności
Objazdowy bibliotekarz

Objazdowy bibliotekarz

15 czerwca odbędzie się rajd ph. „Śladami bohaterów książek Adama Panasiuka”. Organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie wraz z filią w Wytycznie impreza adresowana jest do miłośników książek i jazdy na rowerze.

Rajd rozpocznie zbiórka uczestników o 11.00 przed urzędem gminy w Urszulinie. Następnie cykliści przejadą do Andrzejowa, gdzie zatrzymają się przy grodzisku, na cmentarzu prawosławnym oraz przy kapliczce i pomniku Hrynkiewicza. Trasa rajdu będzie prowadziła następnie przez Wereszczyn (kościół i cmentarz, miejsce zagłady Żydów wereszczyńskich), Wielkopole (mogiła legionisty), Zastawie (wieża widokowa, ognisko oraz konkurs z wiedzy historycznej gminy – rozdanie nagród i podziękowań) oraz Andrzejów (miejsce zagłady Żydów andrzejowskich). Na każdym postoju o historii miejsca i życiu jego mieszkańców opowie zebranym autor wielu książek i opracowań o regionie A. Panasiuk. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w GBP w Urszulinie (tel. 82-571-30-45) oraz w filii w Wytycznie (tel. 82-571-36-51).

MLS