Rozmaitości
Źródło: BIURO PRASOWE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Źródło: BIURO PRASOWE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Obradowali polscy biskupi

Apel o politykę prorodzinną w obliczu katastrofy demograficznej, duszpasterstwo młodzieży oraz przyjęcie nowego statutu Konferencji Episkopatu Polski, to niektóre wątki zakończonego 6 marca w Warszawie 343. zebrania plenarnego Episkopatu. Gośćmi dwudniowego spotkania byli hierarchowie z różnych stron Europy.

Po dwóch latach prac biskupi przyjęli znowelizowany statut Konferencji Episkopatu. Zakłada wzmocnienie pozycji biskupów diecezjalnych, przewiduje odrębne ich spotkania, dopuszcza też członkostwo świeckich w episkopalnych komisjach. Wcześniej świeccy zasiadali w komisjach w charakterze konsultorów. Statut zostanie przekazany Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia.  Znowelizowany statut Prymasowi Polski przyznaje  stałe miejsce w Radzie Stałej. Podkreślone zostało też ,,honorowe pierwszeństwo” Prymasa wśród polskich biskupów.  W Radzie Stałej zagwarantowane zostało także miejsce dla polskich kardynałów, którzy są lub byli biskupami diecezjalnymi. Znowelizowany statut zwiększa uprawnienia biskupów diecezjalnych w stosunku do pomocniczych. Zachowano oczywiście zasadę, że wszyscy biskupi, a więc diecezjalni i pomocniczy, będą mieli głos decydujący podczas zebrań plenarnych Episkopatu.  Wprowadzono natomiast – co najmniej raz w roku – odrębne spotkania biskupów diecezjalnych.

Biskupi przyjęli też dokument o duszpasterstwie młodzieży, kierowany do osób i instytucji odpowiedzialnych za formację chrześcijańską młodego pokolenia. Punktem wyjścia opracowania zaprezentowanego podczas obrad przez bp. Henryka Tomasika, delegata KEP ds. duszpasterstwa młodzieży jest ewangeliczne spotkanie Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Dokument mówi też o wpływie, jaki na młode pokolenie mają twórcy kultury, reprezentanci świata mediów oraz przedstawiciele władzy państwowej, którzy mają możliwości wspierania rodziny, Kościoła i szkoły w pracy wychowawczej.   

 Tradycją wiosennych zebrań Konferencji Episkopatu są wizyty hierarchów z innych krajów. W tym roku wzięli w nim udział: kard. Cormac Murphy-O’Connor – przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii, bp František Tondra przewodniczący słowackiego Episkopatu, abp Stanislav Hočevar z Serbii, bp Valentin Pozaić z Chorwacji, abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi, bp Leon Mały z Ukrainy, abp Riccardo Fontana z Włoch, bp György Udvardy z Węgier, bp Konrad Zdarsa z Niemiec i bp Dominique Rey z Francji. Z powodu choroby nie dojechał bp František Lobkowicz z Czech.

KAI