Kultura
Źródło: AD
Źródło: AD

Obrzędy i zwyczaje na scenie

W Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XII Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych. Tegoroczna impreza była najdłuższą w historii - trwała trzy dni. Po raz kolejny przegląd transmitowano na żywo w internecie.

Pierwszego dnia odbyły się I Powiatowe Międzyszkolne Konfrontacje „Scenka Obrzędowa”, w których uczestniczyły cztery zespoły z powiatu włodawskiego: „Maluch Retro” z GOK w Hańsku, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie, „Przebierańcy” z SP w Kulczynie oraz teatr szkolny „Do Woli” z SP w Woli Wereszczyńskiej. Do udziału w XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych nominowany został zespół „Maluch Retro”. W sobotę, w ramach XII Powiatowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku oraz w Domu Kultury w Dubecznie koncertował zespół „Mołodiczki” z Ukrainy. Z kolei ostatni dzień imprezy był zarazem głównym punktem całego przedsięwzięcia – rozpoczęła się rywalizacja zespołów w XII Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych.

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się: „Maluch Retro” z GOK w Hańsku, Zespół Obrzędowy z GOK w Hańsku, „Mołodiczki” z Ukrainy, „Załuczanie” z Załucza Starego, „Seniorzy” z Urszulina, „Wyrykowiacy” z Wyryk, „Wesołe sąsiadki” z Kołacz, Szkolne Koło Teatralne z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, „Kresowianki” z Włodawy, „Uhruszczanki” z Uhruska, „Jutrzenka” z Dołhobród, „Seniorki” z Domu Kultury w Dubecznie oraz kapela „Hańszczanie” z GOK w Hańsku. Skład zespołów wytypowanych na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie ukaże się w specjalnym komunikacie.

Tegorocznemu przeglądowi towarzyszyły kiermasze książki oraz stroików świątecznych pod hasłem „Dar serca dla Hospicjum”, zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Kulczynie. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla hospicjum we Włodawie.

Andrzej Dynkiewicz