Aktualności
Obwodnica coraz bliżej

Obwodnica coraz bliżej

Dobre informacje dla mieszkańców miasta i okolic: wkrótce rozpocznie się budowa wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, który zaprojektuje pierwszy etap.

Wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej – w układzie północ – południe w ciągu dróg wojewódzkich nr 812 i 811 – przebiegać będzie tak, aby wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum. Dokumentację projektową pierwszego etapu wykona gdańska firma, a realizację zaplanowano na trzy etapy. Realizacja pierwszego z nich pozwoli połączyć drogę krajową nr 2 z terenem jednostki wojskowej zlokalizowanej na dawnym lotnisku.

– O realizację tej inwestycji zabiegałem od początku swojej kadencji. Pozyskaliśmy na projekt i realizację 112 mln zł. To najwięcej w historii naszych inwestycji w Białej Podlaskiej – podkreśla prezydent miasta Michał Litwiniuk. – Zakres umowy obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji pozwalającej uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przeprowadzić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – informuje.

Pieniądze udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Od czasu podpisania umowy wykonawca ma 16 miesięcy na przedstawienie gotowego projektu. Budowa będzie mogła się rozpocząć już w przyszłym roku. Prace potrwają, zgodnie z założeniami, do końca 2026 r.

DY