Aktualności
Oby było szczęśliwie i pomyślnie!

Oby było szczęśliwie i pomyślnie!

15 października Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zainaugurowała kolejny rok akademicki. Jak zapowiedziała dr Bożena Piechowicz, wicerektor uczelni, będzie on pełen wyzwań.

Wstępem do uroczystości była Msza św. odprawiona dzień wcześniej, w niedzielę, w kościele pw. św. Józefa, podczas której modlono się za całą społeczność akademicką. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Przybyli na nie m.in. bp Zbigniew Kiernikowski, poseł Krzysztof Tchórzewski, władze Siedlec oraz władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i biznesu. Gości, pracowników, studentów i absolwentów powitała prorektor Collegium Mazovia dr B. Piechowicz. Mariusz Szabłowski, kanclerz uczelni, odczytał list rektora dr. Leszka Gadomskiego.

W przemówieniu inauguracyjnym pani prorektor podsumowała ubiegłoroczne dokonania uczelni. Mówiąc o planach, podkreśliła szansę, jaką studentom stwarzają Krajowe Ramy Kwalifikacji jako nowa metoda opisu kształcenia w szkolnictwie wyższym. Nowością jest także wprowadzenie dwóch profili kształcenia – ogólnoakademickiego oraz praktycznego. – Chcemy pomóc naszym absolwentom, dlatego podjęliśmy wyzwanie wdrożenia na wszystkich kierunkach studiów kształcenia o profilu praktycznym. Znaczna część zajęć będzie oparta o bezpośredni kontakt studenta z przedsiębiorstwami. Nasi studenci będę najpierw poznawać problemy, a następnie analizować je na gruncie teoretycznym – wyjaśniła dr B. Piechowicz. – Uczynimy wszystko, aby stwarzać odpowiednie warunki do nauki i przekazać rzetelną wiedzę opartą na prawdzie – zadeklarowała, kończąc przemówienie życzeniami: – Oby było dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!

Ważnym elementem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku zakończona hymnem Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru ZSM pod dyrekcją ks. Michała Romana Szulika. Wręczono również nagrody i wyróżnienia przyznane nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym oraz najlepszym absolwentom uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Automatyczne rozpoznawanie i tłumaczenie mowy” wygłosił dr hab. Krzysztof Marasek, szef Departamentu Multimediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz profesor Collegium Mazovia. Spotkanie zakończył koncert artystów Zespołu Szkół Muzycznych.

KL