Aktualności
Ocalić od zapomnienia!

Ocalić od zapomnienia!

Pierwsze z zaplanowanych spotkań będzie miało miejsce 10 września, od 9.00 do 14.00, w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu.

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem we współpracy z otwockim oddziałem PTTK oraz autorami projektu „Dawny Powiat Garwolin i Okolice” proszą mieszkańców nadwiślańskich gmin o umożliwienie im sfotografowania lub zeskanowania rodzinnych pamiątek związanych z regionem. Począwszy od najbliższej niedzieli, w czterech nadwiślańskich parafiach zostaną przeprowadzone spotkania, z osobami, które zechcą podzielić się swoimi spisanymi relacjami, wspomnieniami, publikacjami, pocztówkami, nagranymi filmami, wycinankami prasowymi, zdjęciami dokumentami czy innymi cennymi rzeczami będącymi świadectwem i źródłem wiedzy na temat minionych czasów oraz historii i kultury terenów nadwiślańskich. Wszystkie przyniesione pamiątki po sfotografowaniu lub zeskanowaniu natychmiast wrócą w ręce swoich właścicieli. Pierwsze z zaplanowanych spotkań będzie miało miejsce 10 września, od 9.00 do 14.00, w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu. Kolejne odbędą się: 24 września w parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wildze, 8 października w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach oraz 15 października w parafia św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia ostatecznym efektem prowadzonej przez nich akcji będzie stworzenie cyfrowego archiwum, które nie tylko pozwoli na przetrwanie zagrożonych upływem czasu pamiątek, ale także stanie się okazją do ich upowszechnienia i udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców. Efekt pracy wszystkich spotkań organizatorzy omówią na podsumowaniu obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, które będzie miało miejsce w listopadzie w PCKiP w Miętnem. 

MLS