Aktualności
Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Muzeum Regionalne wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zwracają się z prośbą do mieszkańców regionu o spisywanie i przekazywanie swoich wspomnień.

Chodzi przede wszystkim o historie opisujące wydarzenia jakie miały miejsce na ziemi łukowskiej w okresie II wojny światowej oraz w czasach powojennym aż do końca lat 80 ubiegłego stulecia. – Czekamy na biografie, opisy wydarzeń związanych z historią miasta i okolic, jak również opowieści o dawnych obrzędach i zwyczajach. Mile widziane będą także zdjęcia i różnego rodzaju dokumenty rodzinne, a także nagrane wspomnienia, które pozwolą w przyszłości utworzyć lokalne archiwum historii mówionej – tłumaczą muzealnicy. Pozyskane materiały zostaną włączone do zbiorów muzeum oraz zabezpieczone tak, by mogły z nich korzystać kolejne pokolenia mieszkańców. Łukowska placówka nie wyklucza publikacji wybranych prac na stronach internetowych, w lokalnej prasie czy wydawnictwach książkowych. Autorzy najciekawszych wspomnień – na które muzeum czeka do końca marca przyszłego roku – otrzymają nagrody. Więcej informacji o prowadzonym przedsięwzięciu można uzyskać w siedzibie placówki przy ul. Piłsudskiego 19 oraz pod nr. tel. 25-798-27-16. 

MLS