Aktualności
Ocalić od zapomnienia historię kolei

Ocalić od zapomnienia historię kolei

Od lat Polskie Linie Kolejowe przekazują zainteresowanym organizacjom elementy toru i urządzeń, które są wycofywane z eksploatacji. Przedmioty zyskują nową ważną rolę: stają się muzealnymi eksponatami.

W taki sposób ostatnio do Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu trafiły: aparat blokowy dwunastookienkowy z 1955 r. i aparat blokowy czterookienkowy z 1928 r. oraz tarcza manewrowa. Sprzęt pochodzi z linii kolejowej Siedlce – Terespol, na której wymieniano urządzenia sterowania ruchem. Przekazane przedmioty wzbogaciły zbiory terespolskiej prochowni, lokalnego minimuzeum, gdzie można oglądać wystawy historyczne, militarne i rękodzielnicze. Otrzymane od PLK urządzenia umieszczono w sali historii kolei warszawsko-terespolskiej. Oprócz innych kolejowych eksponatów są źródłem historii dróg żelaznych. 

MD