Aktualności
Oczekiwana inwestycja

Oczekiwana inwestycja

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Orła Białego w Augustówce doczekał się nowej sali gimnastycznej. Oficjalne otwarcie i poświęcenie obiektu odbyło się w minioną niedzielę.

Przekazano również dwie klasopracownie, świetlicę, szatnie, toalety i pomieszczenie na archiwum. Rozbudowa placówki kosztowała przeszło 3,5 mln zł i trwała niespełna dwa lata. Na realizację inwestycji władze gminy pozyskały 1,2 mln zł z ministerstwa sportu oraz po 1 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i od samorządu województwa mazowieckiego. Po powitaniu

licznie zebranych gości przez gospodynię wydarzenia wójt Karolinę Zowczak oraz dyrektor szkoły Małgorzatę Szostak miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Nowy obiekt poświęcił proboszcz osieckiej parafii ks. kan. Krzysztof Samsel. Spotkanie zakończyły program artystyczny w wykonaniu uczniów oraz piknik ekologiczny. Podsumowując wydarzenie na facebookowym profilu gminy, wójt napisała: „Uroczyście otworzyliśmy nową część rozbudowanego budynku szkoły w Augustówce. Była to dla mnie bardzo ważna chwila. Czuję się szczęśliwa i dumna, ponieważ zrobiliśmy coś, co teoretycznie było niemożliwe. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu ludzi realnie poprawiliśmy warunki nauki naszych dzieci w Augustówce”.

 

MLS