Aktualności
Oczekiwana inwestycja

Oczekiwana inwestycja

Do końca września powinny zakończyć się prace modernizacyjne blisko 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1624L pomiędzy Kolonią Kulczyn i Hańskiem.

Starosta włodawski Andrzej Romańczuk wspólnie z wicestarostą Tomaszem Korzeniewskim podpisali umowę z wykonawcą prac, który za blisko 7,5 mln zł wyremontuje drogę. Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników, czterech zatok autobusowych, czterech peronów, poboczy, wymianę przepustów pod koroną drogi oraz wykonanie niezbędnego oznakowania. Na realizację inwestycji powiat pozyskał blisko 4,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę dołożą ze swoich budżetów gmina Hańsk oraz starostwo powiatowe. – Na przebudowę tego odcinka mieszkańcy gminy Hańsk oraz całego powiatu czekali od lat. Wreszcie udało się pozyskać zewnętrzne finansowanie i droga jeszcze w tym roku, być może nawet na wakacje, będzie oddana do użytku. Jestem przekonany, że firma, która wygrała przetarg, jest gwarantem nie tylko dobrego, ale i szybkiego wykonania robót. Cieszy mnie, że udało się nam znaleźć oferenta w rozsądnej cenie, co nie zawsze udaje się innym samorządom. Powiat włodawski ma jednak już wyrobioną dobrą markę inwestora. Najważniejsze jest jednak to, że zarówno mieszkańcy, jak i liczni turyści odwiedzający tę piękną nadbużańska ziemię będą jeździli po dobrej drodze – powiedział po podpisaniu umowy starosta A. Romańczuk. MLS

 

MLS