Aktualności
Odbudować przetwórstwo

Odbudować przetwórstwo

Trwają prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników, której celem jest ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur, a szczególnie tworzenia nowych - przyznaje Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa.

Spółdzielnie rolników – rozumiane jako spółdzielcza organizacja producencko-handlowa – mają, zdaniem wiceministra, gwarantować: oddolny charakter inicjatywy, rzeczywistą kontrolę producentów rolnych oraz działanie w ich interesie.

Proponowane nowe uregulowania mają zachęcić do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Zachęty te polegałyby w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników, z niektórych obowiązków fiskalnych. Skutkiem proponowanych rozwiązań będzie częściowe wyeliminowanie pośredników, poprawa efektywności gospodarowania, wspólne i racjonalne ekonomicznie wykorzystanie zasobów członków spółdzielni.

Planowane zmiany mają także poprawić efektywność gospodarowania producentów rolnych. Wyjątkowo duże rozdrobnienie gospodarstw w Polsce na tle Unii Europejskiej skutkuje dużym rozproszeniem podaży. Proponowane zmiany mają to zmienić.

Głównym celem spółdzielni ma być również prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków poprzez: planowanie ich produkcji rolnej oraz dostosowywanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku. Podmioty te – zgodnie z proponowanymi przepisami – będą mogły również prowadzić przetwórstwo produktów rolnych oraz handel nimi. Ponadto spółdzielnie miałyby upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody upraw, technologii produkcji i gospodarki odpadami.

HAH