Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Odchudzanie zaczyna się w głowie

Deklaracja: muszę schudnąć! zazwyczaj pociąga za sobą myśl o diecie pozwalającej na szybkie zrzucenie zbędnych kilogramów. Skupieni na ciele zapominamy jednak, że sukces w walce z nadwagą tkwi w psychice: dobrej motywacji i silnej woli.

Elżbieta Trawkowska-Bryłka, psycholog, nie ma wątpliwości: - Kolejna dieta nie przyniesie spodziewanych efektów, jeśli nie zmienimy swojego zachowania, przyzwyczajeń, stylu życia, sposobu wartościowania siebie i innych.

Psychologia – na co zwraca uwagę – odgrywa w procesie odchudzania ważną rolę. – Pomaga ustalić, czy istnieją psychologiczne przyczyny sprzyjające tyciu, utrzymywaniu się nadwagi albo utrudniające schudnięcie – podkreśla, zauważając, iż dysponując wiedzą o potrzebach psychologicznych człowieka, możemy nauczyć się, w jaki sposób troszczyć się o siebie, jak radzić sobie z psychologicznymi konsekwencjami nadwagi, a przy tym jak zmieniać styl swojego życia, aby służył on bardziej zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Dalej tłumaczy, iż rolą psychologa w leczeniu otyłości jest m.in. dostarczanie informacji na temat mechanizmów psychologicznych związanych z jedzeniem, tj. obrazem własnego ciała oraz postawą wobec siebie i innych, jak również pomoc w zmienianiu starych przyzwyczajeń i nabywaniu nowych umiejętności, m.in.: radzenia sobie ze stresem, efektywnego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów czy asertywności. – Nie bez znaczenia jest również udzielanie emocjonalnego wsparcia, które pomaga osiągnąć zamierzony sukces i wytrwać w pracy nad sobą – sygnalizuje.

Efekt niewłaściwego stylu życia

E. Trawkowska-Bryłka potwierdza, iż wiele osób z nadwagą skłonnych jest doszukiwać się jej przyczyn w czynnikach niezależnych od siebie, czyli związanych z dziedziczeniem, gospodarką hormonalną, zaburzoną przemianą materii itp. – Jednakże z badań wynika, że jedynie 5% przypadków nadwagi ma swoje źródło w zaburzonym funkcjonowaniu organizmu. Pozostałe 95% to efekt niewłaściwego stylu życia – akcentuje. I podpowiada: – Zanim zaczniemy się odchudzać, ustalmy koniecznie, do której z tych grup należymy. Celem potwierdzenia medycznej przyczyny nadwagi trzeba skonsultować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania. Jeśli jednak należymy do większości, która ma problemy z nadwagą z powodów emocjonalnych i innych o podłożu psychicznym, to warto zastosować kilka prostych metod tzw. terapii behawioralnej – wyjawia, dodając, iż okażą się one skuteczne, tj. pomogą w eliminacji wykształconych z biegiem lat błędnych zachowań żywieniowych, o ile zdecydowanie i konsekwentnie wprowadzimy je w życie. – Najważniejsze z nich to: samokontrola, racjonalny plan żywienia, a więc dieta uwzględniająca nasze potrzeby, ponadto kontrola ilości przyjmowanych posiłków, umiejętność właściwego dokonywania zakupów oraz kontrola bodźców wzrokowych – wymienia.

Zbieramy wiedzę o nawykach

Wskazując na samokontrolę, psycholog podkreśla, iż stanowi ona jeden z głównych elementów opracowanego programu terapeutycznego, w ramach którego zaleca się sporządzenie notatnika pozwalającego na kontrolowanie wyuczonych nawyków i błędnych przyzwyczajeń. – Zapisujemy w nim ilość i rodzaj konsumowanego posiłku oraz to, w jakim towarzystwie był spożyty, a także jak wpłynął na nasze samopoczucie. W ten sposób zbieramy wiedzę o swoich nawykach żywieniowych, potrzebach i emocjach – wyjaśnia, uzasadniając, iż na podstawie tego określamy cele i budujemy plan naszego działania, który pomaga trzymać się wytyczonych zadań. Przykład: nie podjadamy między posiłkami czy nie jemy, oglądając telewizję. – Przy wspomaganiu procesu odchudzania ważna jest również umiejętność dokonywania zakupów. Bodźcem przy wyborze określonych towarów nie może być nasz wyostrzony apetyt, lecz z góry ustalone cele. Szykując się na zakupy, sporządzamy określoną listę produktów, co pozwoli uniknąć nam kupowania zbędnych artykułów – podpowiada.

Trwały sukces w walce z nadwagą

E. Trawkowska-Bryłka podkreśla, iż wspomniane techniki psychologiczne zapewniają dość skuteczną pomoc w kontrolowaniu zachowań i eliminację błędnych przyzwyczajeń. – Należy jednak pamiętać, że jest to tylko mała część złożonego programu terapeutycznego, któremu poddana powinna być osoba dotknięta problemem nadwagi lub otyłości. Jak wspomniałam na wstępie, ciało i psychika są ze sobą ściśle powiązane. I dlatego trwały sukces w walce z nadwagą osiągniemy tylko wtedy, gdy połączymy dietę z odpowiednio dobraną aktywnością fizyczną i psychoterapią – podsumowuje.

WA