Region
Źródło: GU
Źródło: GU

Oddadzą hołd Solidarności

Radni podjęli uchwałę w sprawie budowy pomnika NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Obelisk zostanie wykonany z dwóch kamieni, a zlokalizowany będzie na placu Tysiąclecia.

Jak podkreślali członkowie komitetu budowy podczas marcowej sesji rady miasta, pomnik ma upamiętniać wydarzenia lat 80, kiedy to w Siedlcach odbył się ogólnopolski strajk chłopski. Wydarzenie to przyczyniło się do zjednoczenia całego ruchu związkowego i miało ogromne znaczenie w polskiej drodze do niepodległości.

– Rolnicza „Solidarność” na trwale zapisała się w naszej historii. Mamy inne czasy, ale chcemy pozostawić potomnym szczególny znak, którym będzie ten monument – powiedział Stefan Szańkowski, przewodniczący mazowieckiej „Solidarności” RI.

Pomnik ma mieć wysokość 2,5 m i kształt dwóch połączonych ze sobą kamieni. Drugi z nich przyjmie formę płomienia. – Jest to wyraz przemiany zapoczątkowanej przez nasz naród, która nastąpiła w 1980 r. Dzięki niej możemy dziś korzystać z demokracji – tłumaczył przewodniczący. Na jednym z kamieni zostanie umieszczone słowo „Solidarność” napisane solidarycą. – Kształt liter, kiedy jedna opiera się o drugą, ma wymowę symboliczną. „Jedni drugich brzemiona noście”, bądźcie zawsze razem, nigdy przeciwko sobie – zwrócił uwagę S. Szańkowski. W tle zostaną wyrzeźbione kłosy, krzyż oraz flaga narodowa. – Są to symbole naszych wartości – tłumaczył przewodniczący. – Na obszarze byłego województwa siedleckiego rolnicza „Solidarność” była najliczniejsza, jeżeli chodzi o jej ilościowy skład w odniesieniu do całkowitej liczby ludności. Na naszym terenie było także najwięcej więzionych i internowanych z powodu przynależności do związku. Wielu z nich już nie żyje, dlatego budując pomnik, oddajemy im pamięć – przekonywał S. Szańkowski.

Koszt wzniesienia obelisku pokryją członkowie rolniczej „Solidarności”.

KO