Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Oddali hołd bohaterom

- Niepokoją nas powtarzające się pogłoski, że jednostka wojskowa w naszym mieście zostanie zlikwidowana. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo trudno sobie wyobrazić Siedlce bez garnizonu - mówił prezydent Wojciech Kudelski podczas obchodów święta Wojska Polskiego i 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Wojennym. O 18.00 w kościele garnizonowym została odprawiona Msza św. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na plac Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.  Uczestniczyli w nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, parlamentarzyści, kombatanci na czele z mjr. Tadeuszem Sobieszczakiem i mjr. Tadeusz Buzukiem, ks. płk. Andrzej Dziwulski, żołnierze 1 Batalionu Rozpoznawczego oraz mieszkańcy Siedlec.

– Z jednakową dumą wspominamy bohaterów zwycięstw pod Cedynią i Monte Casino, pod Grunwaldem i na ulicach Warszawy, pod Racławicami i pod Lenino, na przedpolach Wiednia i Radzymina. Niech nasza pamięć o nich będzie świadectwem, że mamy pełną świadomość, co znaczy i jakich poświęceń wymaga wierność zasadom, walka o wolność, a także współczesna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i pokój – podkreślał ppłk Arkadiusz Widła, dowódca 1 Batalionu Rozpoznawczego. Dziękował on też żołnierzom za wypełnianie obowiązków, a ich rodzinom i bliskim, za to, że dzielą z nimi trudy żołnierskiej służby. – Słowa największego szacunku kieruję do najstarszych żołnierzy garnizonu, dziś kombatantów, którzy przyczynili się do uzyskania i utrzymania naszej niepodległości,  a obecnie aktywnie krzewią wartości patriotyczne wśród młodzieży – podsumował ppłk A. Widła.

Prezydent W. Kudelski życzył wszystkim żołnierzom pracującym w siedleckiej jednostce, aby ich służba przebiegała w warunkach pokoju, ale by byli też przygotowani i dobrze wyszkoleni do służenia naszej ojczyźnie. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego. Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Anny Rogowiec.   

Kinga Ochnio