Region
Źródło: GU
Źródło: GU

Oddano stary szpital

24 maja otwarto zmodernizowany budynek starego szpitala przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach. Znajdują się w nim pomieszczenia oddziału psychiatrycznego, poradni zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień.

Inwestycja była możliwa dzięki przyznanej przez samorząd województwa mazowieckiego dotacji unijnej w wysokości 6 mln 400 tys. zł. Całkowity koszt renowacji wyniósł prawie 10 mln zł.

Z monitoringiem

Prace modernizacyjne nieużytkowanej dotąd części szpitala miejskiego objęły m.in.: roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę elewacji. Obiekt został wyposażony w nowe instalacje: elektryczną, sanitarną i centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wentylacji, a także sieci informatycznej i telefonicznej. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zagospodarowano również przestrzeń wokół obiektu. Powstały parkingi, drogi wewnętrzne i chodniki. Zapewni to pacjentom i osobom odwiedzającym łatwy oraz bezpieczny dostęp do budynków szpitalnych. Placówkę wyposażono także w system monitoringu, który ma ułatwić pracę personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych.

Prace budowlane rozpoczęto 7 grudnia 2010 r. i zakończono w maju 2012 r. Rewitalizacja szpitala mogłaby zakończyć się nieco wcześniej, ale w trakcie budowy odkryto szczątki ludzkie. Konserwator zabytków zdecydował o wstrzymaniu prac i nakazał przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych.

Nowe aktywności

Z efektów modernizacji zadowolona jest ordynator oddziału psychiatrycznego Renata Szram. – Mamy tutaj bardzo dobre warunki lokalowe, co niewątpliwie przełoży się na jakość terapii. Liczymy na to, że w nowym szpitalu będzie się nam lepiej pracowało – zapewnia ordynator.

Przeprowadzka oddziału funkcjonującego obecnie przy ul. Bema do odnowionego budynku rozpocznie się w czerwcu. Placówka zacznie działać od 1 lipca. Obok leczenia stacjonarnego znajdzie się w niej również oddział dzienny oraz poradnie: zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. – Poradnia leczenia uzależnień funkcjonuje już od dawna. Nasz oddział proponuje pacjentom ofertę leczenia zespołów abstynencyjnych i w tym zakresie nic się nie zmieni. Mamy natomiast zamiar rozszerzyć ofertę o świadczone usługi. Musimy pamiętać, że kwestia uzależnień w psychiatrii jest podstawowym, obok depresji i zaburzeń lękowych, problemem. W oddziale stacjonarnym zajmujemy się problemem alkoholowym, natomiast w ramach poradni będziemy udzielali pomocy również pacjentom borykającym się z innego rodzaju uzależnieniami. Czas pokaże, jak uda nam się to zorganizować – wyjaśnia R. Szram.

Oprócz oddziału dziennego w nowej placówce ma funkcjonować lecznictwo ambulatoryjne, powiększy się również liczba miejsc dla pacjentów w oddziale stacjonarnym. – Chcielibyśmy zwiększyć liczbę personelu, bo od tego zależy też jakość naszych usług – podsumowuje ordynator.

W uroczystym otwarciu szpitala wzięli udział m.in. bp Zbigniew Kiernikowski, który poświęcił placówkę; władze miasta z prezydentem Wojciechem Kudelskim na czele, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz wiceminister zdrowia Cezary Rzemek.

Kinga Ochnio