Diecezja
Źródło: KN
Źródło: KN

Oddany Panu

W poniedziałek, 12 września, w parafii Trójcy Świętej odbył się pogrzeb śp. ks. kan. Jana Czapskiego. Mszę św. koncelebrowało 230 kapłanów pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego.

– Nikt z nas nie żyje i nie umiera dla siebie; nie mamy władzy nad życiem i śmiercią, przynależymy do Pana – mówił w homilii bp Kiernikowski. To jest gwarancja przezwyciężająca lęk przed kresem naszych dni. – Przynależymy do Pana na różne sposoby, ale przede wszystkim poprzez chrzest. Spoglądając na życie śp. ks. Jana, możemy zauważyć, że to życie wynikające z chrztu było utrzymane w tradycji rodzinnej. Przynależał do Pana jako chrześcijanin, a potem oddał mu się w kapłaństwie. W pracy kapłańskiej przeżywał różne etapy, które naznaczone były trudem, ale także i osiągnięciami duszpasterskimi. Świadomość przynależności życia i śmierci do Pana jest większa niż sukcesy i ludzkie zaszczyty. Największym wyzwoleniem dla nas, wierzących, jest umiejętność przyjmowania krzyża i odkrycie płynącej z tego łaski – podkreślił biskup.

– „Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, strzeże ludzi prostego serca”, a więc serca przynależącego do jednego Pana. Wiemy, że ks. Jan chciał być oddany Panu w służbie kapłańskiej. Nie znamy ostatnich chwil życia śp. ks. Jana, ale ufamy, że było to oddanie się Ojcu, wynikające z chrztu, wiary i Eucharystii. Śmierć tego kapłana jest dla nas przesłaniem, abyśmy bardziej intensywnie przynależeli do Chrystusa – zaznaczył biskup siedlecki.

Ks. kan. Jana Czapskiego pożegnali także inni kapłani, przedstawiciele władz samorządowych i parafianie.

– Dziękuję za kształtowanie serc i umysłów naszych parafian, za opiekę nad dorobkiem kulturalnym parafii. Mieszkańcy Radzynia są wdzięczni za podejmowanie istotnych i najbardziej aktualnych problemów, dotyczących rodziny oraz życia religijno-społecznego naszych mieszkańców – powiedział burmistrz Radzynia Podlaskiego Witold Kowalczyk.

– „On ma wzrastać a ja się umniejszać” – tak napisałeś na swoim obrazku prymicyjnym, księże Janie. Przez 30-letnią kapłańską posługę realizowałeś te słowa – wspominał ks. kan. Stanisław Małek, który przemawiał w imieniu księży z tego samego rocznika święceń.

– Odchodzi kapłan pełen zaangażowania i troski, odchodzi nasz pasterz, wspaniały opiekun życia duchowego i materialnego – podkreślił Konrad Kwasek, który zabrał głos w imieniu parafian.

KS. M. CHROMIŃSKI


Ks. kan. Jan Czapski (1956-2011)

Urodził się 8 lipca 1956 r. w Uścimowie w rodzinie Mieczysława i Mari Czapskich. Został ochrzczony 15 lipca w miejscowym kościele parafialnym, a sakramentu bierzmowania udzielił mu w 1969 r. bp Jan Mazur. Nauki w zakresie szkoły podstawowej pobierał w latach 1963-71 w Uścimowie. W 1975 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Milanowie. Zaraz po maturze złożył prośbę o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Motywując swoją decyzję „aby pójść za głosem Pana”, tak pisał: „czuję w sobie głos Boży, wzywający mnie, abym poświęcił się na służbę Bogu”. W seminarium odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne i otrzymał świecenia kapłańskie 13 czerwca 1981 z rąk bp. J. Mazura w katedrze siedleckiej.

Posługiwał duszpastersko w diecezji jako wikariusz w parafiach: Włodawa – od 1 lipca do 29 sierpnia 1981 r.; Sobolew – do 1 lipca 1983 r.; Parczew – do 10 lipca 1984; Zbuczyn – do 1 września 1990 r. Od 1 września 1990 r. pełnił funkcję proboszcza parafii Ugoszcz. W 1991 r. podjął studia zaoczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na kierunku biblijno-pastoralnym. Jednak na parafii był krótko. Przeżył dwa napady rabunkowe na plebanię. Poprosił o zmianę parafii lub odpoczynek. Od 6 listopada 1991 r. do 7 lipca 2008 r. był proboszczem w Wólce Dobryńskiej. Od 1995 r. pełnił obowiązki wicedziekana. Razem z parafianami podjął wysiłek budowy nowego murowanego kościoła parafialnego. Budowę ukończono poświęceniem nowej świątyni przez bp. Z. Kiernikowskiego. Parafia w 2008 r. przeżywała jubileusz 75-lecia istnienia. W tej parafii ks. Jan przeżywał jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Za ofiarną posługę kapłańską, gorliwość duszpasterską w sprawach duchowych i gospodarczych oraz wierność powołaniu, biskup siedlecki mianował go 23 stycznia 2006 r. kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej.

Obowiązki proboszcza par. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim i dziekana dekanatu radzyńskiego objął 7 lipca 2008 r. Duszpasterzował do ostatnich dni życia. Z powodu choroby układu krążenia i serca przeszedł operację. Powrócił ze szpitala, jednak choroba okazała się silniejsza i zmarł na plebanii w nocy z 9/10 września 2011 r.

Ks. Czapski zaangażowany był w pomoc Kościołowi na Wschodzie, wspierając w różny sposób kapłanów pracujących na terenach byłego ZSSR. Często organizował i wyjeżdżał z parafianami na pielgrzymki turystyczne o charakterze historyczno-poznawczym na Kresy Wschodnie. Wielokrotnie brał także udział w pielgrzymkach do sanktuariów w kraju i zagranicą.

Przez kapłanów był postrzegany jako życzliwy, otwarty i radosny kolega, a także jako odpowiedzialny i zatroskany duszpasterz, tak w wymiarze duchowym, jak i w trosce o sprawy materialne parafii.

Opr. ks. B. Błoński

(xaa)