Diecezja
Źródło: Archiwum
Źródło: Archiwum

Odkryć wartość życia

20 lipca po raz kolejny ruszy w Kodniu Festiwal Życia. Zaproszeni nań są w szczególności ludzie młodzi, którzy chcą poprawić swoje relacje z Bogiem i przyjrzeć się wartości życia. Twórców inicjatywy zainspirowało pochodzące z Pisma Świętego zdanie: „Przyszedłem po to, abyście mieli życie…”, które uznali za źródło trwałej nadziei. Festiwal zakończy się 26 lipca.

Organizatorami festiwalu są Oblaci Maryi Niepokalanej, Wspólnota Dobrego Pasterza i młodzieżowa wspólnota „Niniwa”. Festiwal Życia powstał z inspiracji młodej dziewczyny – Justyny Klementewicz.

Pod wpływem osobistego doświadczenia Bożej miłości i wewnętrznego uzdrowienia zrodziła się w niej myśl, aby dzielić się tym przeżyciem z innymi. Justyna doznała szczególnej łączności z Bogiem właśnie w kodeńskim sanktuarium, dlatego też postanowiła zwrócić się do oo. oblatów, którzy się nim opiekują, z propozycją i prośbą o pomoc w jej realizacji. Dzięki temu od 9 lat młodzi mogą spotykać się na terenie klasztoru w Kodniu, w miejscu szczególnie związanym z Maryją, Matką Jezusa.

Dotrzeć do pragnących Chrystusa

Głównym celem Wspólnoty Dobrego Pasterza jest pomoc młodym, którzy doświadczają różnych form zagubienia i ubóstwa, zaś w szczególny sposób osobom uzależnionym od narkotyków. Poprzez wspólnotę życia i modlitwy członkowie grupy dzielą się osobistym doświadczeniem wiary, aby pomagać innym w odnowieniu relacji z Bogiem.

Jednym z podstawowych sformułowań zawartych w regule Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, określającym ich cele, jest zdanie: „Tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu (…). Nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych ludzi, których sytuacja woła o nadzieję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus. Są to różnego rodzaju ubodzy – im dajemy pierwszeństwo”.

W organizatorach zrodziła się myśl, aby na spotkanie zaprosić szczególnie tych, dla których relacja z Bogiem wydaje się czymś odległy i nierealnym, a którzy nieraz doświadczają głębokiego osamotnienia i cierpienia. Postanowili zaprosić też wszystkich, dla których ta relacja jest podstawową inspiracją w życiu, aby czuli się zachęcani do dawania go drugim. Festiwal odbywa się zawsze w atmosferze radości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Między młodymi szybko zawiązuje się nić porozumienia, realizują tkwiącą w nich głęboko potrzebę wspólnoty. Bycie razem umacnia ich i pomaga zrozumieć siebie oraz swoje problemy.

W czasie każdego z dotychczasowych spotkań był czas na modlitwę wspólną, osobistą, wstawienniczą, świadectwa osób, które w życiu doświadczyły spotkania z Jezusem oraz tych, którzy na różne sposoby służą innym. Uczestnicy mogli również brać udział w przedstawieniach teatralnych, pantomimie, zawodach sportowych i wycieczkach do ciekawych miejsc w okolicy, a wieczorami w koncertach zespołów muzycznych. Co roku do Kodnia przybywa ponad 300 osób, aby czuwać przy swoim Panu. Początkowo festiwal miał trwać tylko trzy dni, jednak w jego realizację włączyło się bardzo wielu ludzi i organizatorzy postanowili przedłużyć go do tygodnia.

Propozycje 2009…

Każdy dzień festiwalu ma swój harmonogram. Uczestnicy spotkania mogą brać udział we wspólnych modlitwach, Eucharystii, koncertach i posiłkach, nie zabraknie też rozgrywek sportowych. Młodzi ludzie codziennie będą mieli okazję wysłuchać ciekawych kazań i konferencji. Każdy dzień ma swój temat, zaś tegoroczne propozycje to m.in. troska o wartość życia w rodzinie, życie w Biblii-Jezus życiem, troska o rozwój swego życia, ochrona życia od naturalnego poczęcia po naturalną śmierć. Na tegorocznym festiwalu wystąpią Stróże Poranka, Viola Brzezińska i 2TM 2,3. Swoją obecność w Kodniu zapowiedział także bp Henryk Tomasik.

Na wszystkich będzie czekało kodeńskie pole namiotowe i gorąca zupa. Osoby niepełnoletnie powinny przyjechać z opiekunem. Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł. Wszelkich informacji udziela o. Tomasz Maniura (tel. 509-911-680; mail: maniekomi@interia.pl). Wszystkich chętnych oraz tych, którzy się jeszcze wahają, zaprasza kustosz kodeńskiego sanktuarium o. Stanisław Wódz.

Agnieszka Wawryniuk