Aktualności
Odkryto średniowieczną drogę?

Odkryto średniowieczną drogę?

Podczas prac związanych z przebudową trasy powiatowej na ul. Kościuszki w Łaskarzewie odkryto fragmenty faszyny starej drogi. Według wstępnej oceny, może to być średniowieczny trakt.

Robotnicy natrafili na drewniane warstwy, które, zdaniem pasjonatów historii, najprawdopodobniej pochodzą ze średniowiecznej drogi przebiegającej przez miasto w kierunku Maciejowic. Powiadomiono siedlecką delegaturę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego pracownicy będą prowadzić badania mające na celu określenie czasu powstania tej nawierzchni.

JAWA