Diecezja
Źródło: xMCh
Źródło: xMCh

Odnalazł Chrystusa

We wtorek, 27 września, w parafii św. Bartłomieja Apostoła Łaskarzewskiej odbył się pogrzeb śp. ks. kanonika Stefana Czarneckiego. Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowało 65 kapłanów.

– „W życiu i śmierci należymy do Pana” – mówił w homilii bp Kiernikowski – ochrzczeni dali się zanurzyć w śmierć Chrystusa. Jeżeli ktoś jest zanurzony w tajemnicę tej śmierci, oczekuje dokonania sądu nad tym wszystkim, co nie pozwala mu w pełni przynależeć do Pana. Już za życia proszę Jezusa, żeby osądził we mnie to, co mnie od Niego oddala. Im wcześniej się to stanie, tym bardziej radosny i wolny stanę przed Panem. Proszę Boga o sprawiedliwy sąd, nad tym wszystkim, co we mnie nie jest z Boga, co jest Bogu obce. Człowiek po grzechu chce żyć dla siebie i nie umie o własnych siłach przynależeć do Pana – kontynuował Ordynariusz Siedlecki.

– Słowa psalmu: „Pan moim światłem i zbawieniem moim” – przynoszą do mojego serca światło, abym wiedział, co przynależy do Pana. Ja sam chodzę w mroku i nie jestem w stanie tego rozeznać. W życiu ks. Stefana było widać ten wielki wysiłek w poszukiwaniu Pana. Ufamy, że przeżywając w życiu momenty trudne i krytyczne, odnalazł Chrystusa. Mamy nadzieje, że to poszukiwanie, które w czasie ziemskim dobiegło końca, zostało uwieńczone oglądaniem Pańskiego oblicza – głosił ksiądz biskup.

– Na korytnickiej ziemi nie ma takiego domu ani nie ma takiej rodziny, która nie doznała Twojej pomocy, duchowego wsparcia i posługi duszpasterskiej – powiedział wójt gminy Trojanów Stanisław Kostyra, żegnając ks. Kan. S. Czarneckiego.

– Dzięki staraniu śp. ks. kan. Stefana, nasza szkoła jako jedna z pierwszych wprowadziła nauczanie religii w placówce oświatowej – podkreślał Piotr Osmólski, dyrektor Zespołu Szkół w Trojanowie, żegnając zmarłego w imieniu pracowników oświaty.

– Nasze powołanie dojrzewało w trudnych dla Polski i Kościoła czasach. Jednak śp. ks. Stefan zawsze wykazywał się niezłomną wiarą i życzliwością dla drugiego człowieka – zaznaczył ks. kan. Bronisław Charyton, który pożegnał zmarłego w imieniu kolegów z tego samego rocznika święceń.

Następnie dziekan dekanatu Łaskarzew – ks. kan. Edmund Szarek odczytał testament śp. ks. Stefana. Po zakończonej Mszy św. trumna z ciałem zmarłego kapłana została przewieziona na cmentarz w Korytnicy. W pogrzebie uczestniczyli bliscy zmarłego kapłana, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe z wielu szkół, straż, policja oraz delegacje z parafii w których wcześniej pracował śp. ks. Stefan, a także licznie zgromadzeni parafianie.


Ks. kan. Stefan Czarnecki – biogram

Urodził się 30 października 1926 r. w Węgrowie. Po ukończeniu siedleckiego Liceum Biskupiego i zdaniu matury w 1946 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 kwietnia 1952 r. z rąk biskupa Ignacego Świrskiego. Jako wikariusz pełnił posługę duszpasterską w parafiach: Wohyń, Miedzna, Okrzeja oraz Radzyń Podlaski. Jako administrator i proboszcz pracował w parafiach: Radomyśl, Adamów i Korytnica Łaskarzewska. Za gorliwą pracę  duszpasterską biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski mianował go 23 stycznia 2006 r. kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej.

W wyniku postępującej choroby zmarł w szpitalu w Garwolinie w nocy z 24/25 września br. Przeżył prawie 85 lat, z tego 59 lat w kapłaństwie.

ks. Michał Chromiński