Region
Źródło: TN
Źródło: TN

Odnowią stary szpital

Samorząd łosicki pozyskał środki na remont budynku dawnego seminarium - najstarszej budowli w mieście, usytuowanej w jego centrum.

27 czerwca 1685 r. biskup Witwicki wydał uroczysty dekret o erekcji seminarium duchownego w Janowie. Na uposażenie seminarium przeznaczono fundusz prepozytury św. Stanisława w Janowie, fundusz parafii łosickiej i filii w Hadynowie. Sejm warszawski zatwierdził tę fundację. W 1687 r. seminarium diecezjalne, będące pod zarządem bartolomitów, zostało przeniesione do Łosic. Również cała parafia łosicka oddana została pod zarząd tego zgromadzenia zakonnego. W 1689 r. wikariusz łosicki ks. Adam Łazowski wyraził zgodę na zrzeczenie się praw do nieruchomości stanowiących jego utrzymanie, które przejęte przez bp. Bogusława Leszczyńskiego, przeznaczone zostały na zabudowanie w Łosicach seminarium. Budynek wystawiono jak na owe czasy okazały. Seminarium duchowne działało do 1721 r., kiedy to zostało przeniesione do Janowa Podlaskiego. W budynku, należącym do parafii, mieszkali miejscowi księża. Po pożarze w 1878 r. i spaleniu się kościoła św. Zygmunta, władze carskie zlikwidowały parafię w Łosicach, a poseminaryjny budynek trafił na licytacji w ręce Gesnera, który urządził tu browar, sprzedając go po pewnym czasie Sadkowskiemu. Podczas I wojny światowej Niemcy wywieźli całe wyposażenie browaru a po zakończeniu wojny Sadkowski sprzedał budynek sejmikowi powiatu konstantynowskiego. Urządzono tu szpital, który służył mieszkańcom całego powiatu. Dlatego też budynek powszechnie nazywany jest starym szpitalem.

Dzisiaj stanowi on najstarszy obiekt budowlany w mieście. Usytuowany jest przy ul. Bialskiej, a w ubiegłym wieku mieściła się tutaj m.in. apteka.

Modernizacja budynku zostanie dofinansowana w 90% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Środki te to ponad 1 mln euro, czyli około 5 mln zł. Zgodnie z planem, jaki przedstawił samorząd starając się o pieniądze, w przyszłości w dawnym seminarium znajdą się: muzeum, sala konferencyjna, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz infocentrum. Termin rozpoczęcia prac nie jest jeszcze znany, a zależy od dopełnienia formalności związanych z tą inwestycją.

Tadeusz Nieścioruk