Diecezja
Źródło: xMCh
Źródło: xMCh

Odnowione więzi

Od 9 do 12 lutego odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne przeznaczone dla członków Ruchu Światło-Życie. Udział w nich wzięła młodzież, osoby dorosłe oraz rodziny wraz z dziećmi.

Rekolekcje ewangelizacyjne, którym przewodniczyli: ks. Sławomir Skonieczka oraz małżeństwo Anna i Witold Wojnowscy z diecezji toruńskiej, koncentrowały się na odnowieniu więzi z Bogiem. Były oparte na strukturze kerygmatu, który jest podstawą każdej ewangelizacji. Uczestnicy ćwiczeń duchowych najpierw sami stawiali sobie pytania dotyczące Bożej miłości, grzechu, a także weryfikowali, na ile w ich codziennym życiu Jezus jest Panem i Zbawicielem. Prowadzący rekolekcje dzielili się swoim doświadczeniem ewangelizacji, a także prowadzili warsztaty i ćwiczenia pomagające w jej konkretnej realizacji; zwrócili także uwagę na głęboki związek ciągłego nawracania się w życiu ewangelizatora ze skutecznością ewangelizacji.

Wspólnie przeżywana Eucharystia, Liturgia Godzin, medytacja oraz wieczorne spotkania modlitewne wzmacniały poczucie jedności i siły przeżywanej we wspólnocie Kościoła. Ostatniego dnia rekolekcji uczestnicy podobierani w dwuosobowe zespoły wyszli na ulice Łukowa, by dzielić się swoim doświadczeniem Bożej miłości z napotkanymi osobami, które albo szły do kościoła na niedzielną Eucharystię, albo do supermarketu na zakupy. Więcej świadectw jak Pan Bóg działa w naszym życiu i spotkanych osób ukaże się niedługo na stronie Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie: www.odrobinanadziei.pl.

ks. Michał Chromiński