Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Odpowiedź na wieloletnie zaniedbania

9 stycznia z mieszkańcami miasta spotkał się Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przedstawiciel resortu przybliżył zebranym założenia rządowego programu Za życiem.

Polityk przybył do Białej Podlaskiej na zaproszenie posła Adama Abramowicza. Spotkanie odbyło się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. W gronie słuchaczy znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Nie zabrakło też rodziców dzieci dotkniętych ograniczeniami natury fizycznej i umysłowej.

Na początku zgromadzeni wysłuchali informacji o tym, co rząd zamierza zmienić w kwestiach dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 21 grudnia rada ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przedłożyło ją ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt ma wspierać m.in. rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci.

Leczenie przed narodzeniem

Jednym z założeń programu, o którym zresztą było najgłośniej, jest jednorazowe świadczenie pieniężne (4 tys. zł) z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka. – To nie jedyny konkret dotyczący opieki nad kobietami w ciąży, które dowiedziały się o tym, że ich nienarodzone dziecko może być niepełnosprawne. Chcemy, by matki miały dostęp do badań diagnostycznych i do leczenia swoich dzieci jeszcze przed narodzeniem. Zakładamy wolny dostęp do różnego rodzaju zabiegów medycznych mających na celu leczenie, zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności nienarodzonego dziecka. Należą do nich m.in. operacje związane z rozczepieniem kręgosłupa, zabiegi zapobiegające wodogłowiu i operacje wad serca. Do tej pory nie były one kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz będą wykonywane w Centrum Matki Polki w Łodzi bez kolejki – zadeklarował K. Michałkiewicz.

Z myślą o rodzicach

Ministerstwo planuje także utworzenie kilkuset ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do siedmiu lat. – Wiemy, jak trudna jest stała opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem. Obarczona jest nią cała rodzina. Mając to na uwadze, wpisaliśmy w program tzw. opiekę wytchnieniową. Ma ona polegać na wsparciu w załatwieniu codziennych spraw czy na zastępstwie członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy. Rocznie przewidziano 120 godzin takiej pomocy. Wiem, iż przydałoby się więcej, ale zacznijmy od tego – tłumaczył wiceminister.

Dodał, że na początku tego roku politycy zajmą się także utworzeniem specjalnych miejsc dla osób z autyzmem. Powstaną one w istniejących już ośrodkach opiekujących się ludźmi niepełnosprawnymi. Nowością mają być także kluby absolwentów warsztatu terapii zajęciowej. Korzystanie z ich oferty ma być bezterminowe.

Dziesiątki wątpliwości

Wiceminister wspominał, że projekt „Za życiem” zakłada także tworzenie mieszkań chronionych. Wszystko z myślą o osobach niepełnosprawnych, które mają szanse na usamodzielnienie się oraz z troski o ich starzejących się rodziców. Urzędy pracy otrzymają niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

K. Michałkiewicz zaznaczył, że zaniedbania dotyczące opieki nad niepełnosprawnymi można określić jako wieloletnie. Nie wszystko da się zrobić od razu. Potrzeba zarówno pieniędzy, ale i mądrych rozwiązań. W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł, a w latach 2017-2021 łącznie 3,7 mld zł.

Wiceminister wysłuchał także wątpliwości, jakimi podzielili się z nim uczestnicy spotkania, podkreślając, iż traktuje je jako konsultacje. Starał się odpowiedzieć na zadawane mu pytania. Uczestnicy spotkania pytali wiceministra m.in. o świadczenia dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, o proponowane zmiany w ustawie o rehabilitacji, dowóz do placówek zajmujących się terapią. Zgłaszali też potrzebę utworzenia większej liczby warsztatów terapii zajęciowej, postulowali wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących opieki i specjalistycznych świadczeń. Przyznali jednak, że na razie trudno im oceniać proponowany program, podkreślając jednak, że wreszcie ktoś zaczyna coś zmieniać i zauważać problemy.

Szef resortu powiedział, że ministerstwo opracowało harmonogram działań na najbliższe pięć lat. Wszystko jest jednak w fazie uzgodnień. Zmiany będą wprowadzane stopniowo.

AWAW