Aktualności
Odpracują czynsz

Odpracują czynsz

W trakcie ostatniej sesji rady miasta, podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia formy spłaty zadłużenia za mieszkania. Włodawianie będą mogli je odpracować na rzecz miasta.

W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono, że taka forma spłaty długu skierowana jest do osób, które nie radzą sobie z opłacaniem należności za mieszkanie. Wiceprzewodnicząca rady Łucja Pamulska argumentowała, że poprzez wykonywanie pracy na rzecz miasta wypracowany zostanie nawyk systematycznego regulowania opłat z tytułu najmu lub użytkowania lokalu, a także zwiększy się motywacja do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Dodała również, iż propozycja ta powstała z myślą o mieszkańcach, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, które chcą spłacać zadłużenie i powrócić do aktywności zawodowej i społecznej.

Na terenie miasta, jak wyjaśniła skarbnik miasta Elżbieta Torbicz, takich lokali jest ok. 300, a suma ich zadłużenia to kwota niemal 1,5 mln zł. Szczegółowe dane na ten temat oraz formy proponowanej pracy zostaną przedstawione na sesji zwyczajnej rady miasta.

JS