Rozmaitości
Odpust na jubileusz objawień

Odpust na jubileusz objawień

Papież udzielił z tej okazji odpustu zupełnego. Na całym świecie będzie go można uzyskać w sam dzień rocznicy, czyli 11 lutego, oraz przez całą poprzedzającą go nowennę - a więc od 2 do 11 lutego. Natomiast w samym sanktuarium w Lourdes uzyskanie odpustu będzie możliwe codziennie przez cały obchodzony tam rok jubileuszowy, który trwa aż do 8 grudnia.
Odpust zupełny otrzymuje się pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Dla uzyskania odpustu zupełnego od 2 do 11 lutego, oprócz zwykłych warunków spowiedzi, komunii i modlitwy w intencjach papieskich, należy pobożnie nawiedzić wizerunek Matki Bożej z Lourdes, wystawiony do czci publicznej w jakimkolwiek kościele, kaplicy, grocie czy innym godnym miejscu. Odpust zupełny mogą wówczas uzyskać również osoby niemogące z powodu choroby, wieku czy innych uzasadnionych przyczyn wyjść z domu. Odwiedzają one wtedy w duchu wspomniane miejsca, odmawiając przepisane modlitwy i postanawiając spełnić 3 zwykłe warunki odpustu, gdy to będzie możliwe.
(xaa)