Aktualności
Odroczone partnerstwo

Odroczone partnerstwo

Podczas marcowej sesji rady miasta Biała Podlaska zdecydowano o zawieszeniu współpracy z miastami partnerskimi na Białorusi. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Wcześniej przyjęto stanowisko w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Odczytał je na początku sesji przewodniczący rady Bogusław Broniewicz.

– My, radni miasta Biała Podlaska, stanowczo i z całą mocą potępiamy działania Federacji Rosyjskiej oraz jej prezydenta Władimira Putina wymierzone w najbliższego sąsiada Polski. Jako Wspólnota Europejska i społeczność międzynarodowa stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, bowiem atak Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie. Musimy solidarnie stanąć po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie. (…) Polityka Władimira Putina naraziła miliony bezbronnych Ukraińców na niewyobrażalne cierpienia, a kraj na zniszczenia. Takie działania muszą być potępione przez cały cywilizowany świat jako wyraz dotkliwego barbarzyństwa – czytał B. Broniewicz. W stanowisku radni opowiedzieli się za dalszymi sankcjami wobec Rosji. Oświadczyli też, że obecnie „wszelka współpraca z Rosją i Białorusią, prowadzona na szczeblu samorządowym, powinna zostać zawieszona”.

Miasto Biała Podlaska od 1991 r. współpracuje z Brześciem, a od 2001 r. z Baranowiczami. Teraz, po podjęciu uchwały, współdziałanie zostanie zawieszone.

– Dziękuję za jednolitość tego stanowiska. Kompetencje w sprawie prowadzenia, zawieszenia lub rezygnacji z międzynarodowej współpracy, według polskiego prawa, posiada rada miasta. Decyzja została podjęta. Trzeba przyznać, że pytania o tę współpracę ostatnio kierowano zarówno do urzędu miasta, jak i do mnie. Chcąc w pełni włączyć się w owe wspólne działanie, uzgodniliśmy z radnymi, że na podstawie przedłożonego przez radę miasta stanowiska jako prezydent wraz z moimi urzędnikami przygotuję także prezydencki projekt uchwały w tej sprawie. Jego uzasadnieniem będzie jednomyślne stanowisko rady miasta – podsumowywał prezydent.

AWAW