Aktualności
Odznaczony kapłan

Odznaczony kapłan

Ks. kanonik Mirosław Łubik, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła, otrzymał Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Wyróżnienie podczas Mszy św. wręczył marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

– Powinniśmy dziś pokazywać takie postaci z życia Kościoła, i nie tylko, które wypełniają życie dobrymi uczynkami, działając na rzecz wspólnoty ludzi, w tym wypadku wspólnoty parafialnej. Cieszę się, że mogłem osobiście podziękować za tak szeroką działalność księdza prałata – powiedział marszałek. Odznaczony kapłan nie krył zaskoczenia i wzruszenia, wyrażając wdzięczność za wyróżnienie. – Moja działalność zawsze wypływa jedynie z misji, jaką postanowiłem wypełnić, a która związana jest z moim powołaniem. Najważniejsza zawsze była dobra wola parafian, chęć zaangażowania się i błogosławieństwo Boga – podkreślił ks. M. Łubik, który m.in. wspierał swoich parafian w trudnych latach 80.

Wniosek do zarządu województwa lubelskiego o odznaczenie kapłana został złożony przez burmistrza miasta oraz starostę powiatu łukowskiego.

EW