Aktualności
Oficjalne otwarcie

Oficjalne otwarcie

Budynek dawnej bazy Spółdzielni Usług Rolniczych w Łomazach otrzymał nowe życie.

25 kwietnia dzięki wytężonej pracy oraz zaangażowaniu wielu osób w obiekcie przy ul. Rolniczej 2 oficjalne otwarto Gminny Zakładu Usług Komunalnych oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

W 2016 r. teren wraz z budynkami po zlikwidowanej SUR przejęła gmina. Cztery lata później samorząd złożył wniosek do wojewody lubelskiego o dotację na remont i modernizację zaprojektowanego w 1969 r. obiektu pełniącego niegdyś rolę budynku biurowo-warsztatowego. Na pierwszy etap przedsięwzięcia udało się pozyskać ponad 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za otrzymane środki oraz dołożone z budżetu gminy pieniądze obiekt został przebudowany i gruntowanie wyremontowany. Wykonano m.in. nową instalację sanitarną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wylano nowe posadzki. Budynek ocieplono, na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne, a obok zainstalowano zbiornik na zasilający bezobsługowy piec do ogrzewania pomieszczeń gaz płynny.

Pod koniec ubiegłego roku rada gminy podjęła uchwałę o powołaniu nowej jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Od stycznia GZUK wykonuje zadania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną polegające m.in. nadzorze stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych, utrzymaniu czystości, pielęgnacji zielni i obszarów rekreacyjnych, a także świadczeniu usług w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

MLS