Aktualności
Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe

Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe

Osoby uzależnione od alkoholu, nikotyny, hazardu, seksu czy jedzenia, ich rodziny i przyjaciele przyjadą 27 i 28 lipca na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe.

Hasłem kolejnej już edycji „Mityngu pod gwiazdami” w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej są słowa: „Zawsze mam szansę”.

Podczas mityngów tematycznych, odbywających się na terenie całego sanktuarium, osoby uzależnione będą dzieliły się historiami swojego życia. Uczestnicy mityngów będą mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologów i terapeutów uzależnień oraz ze spowiedzi, a także nabyć fachową literaturę.

W tym roku odbędzie się już 21 edycja „Mityngu pod gwiazdami”. Organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Ośrodek wspiera rocznie 4 tys. uzależnionych, współuzależnionych i pozostających w kryzysie rodzinnym. Działalność centrum polega m.in. na organizowaniu dla potrzebujących spotkań z psychologami, doradcami życia rodzinnego oraz warsztatów i rekolekcji trzeźwościowych.

(xaa)