Rozmaitości
Źródło: PLAKAT
Źródło: PLAKAT

Ogrzejmy dzieciństwo miłością

Po raz XIV rusza w Polsce Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zainauguruje je uroczysty koncert w Cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie. Wezmą w nim udział przedstawiciele Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego i katolickiego, których organizacje charytatywne organizują wspólnie tę adwentową akcję. To będzie 9. edycja dzieła o charakterze ekumenicznym.

MÓWI KS. MARIAN SUBOCZ, DYREKTOR CARITAS POLSKA

Wybierając słowa „Ogrzejmy dzieciństwo miłością” na hasło tegorocznej akcji ekumenicznej, organizatorzy pragną zwrócić uwagę na dzieci, którym brakuje ciepła rodzinnego. Pokaźną grupę stanowią tu tzw. eurosieroty – dzieci, których rodzice emigrowali za granicę w poszukiwaniu pracy, zostawiwszy je pod opieką dziadków, krewnych, a nawet starszego rodzeństwa. Szacuje się, że liczba eurosierot wynosi około 400 tys. W szczególnie trudnej sytuacji są małe dzieci, dla których rozłąka z rodzicami lub jednym rodzicem jest wielką traumą oraz młodzież gimnazjalna, która potrzebuje wsparcia rodziców w trudnym okresie dojrzewania. Czasowa emigracja zarobkowa negatywnie odbija się na życiu rodzin. Osłabia więzi małżeńskie i rodzinne. Wprowadza w serca dzieci poczucie opuszczenia przez rodziców. Oddala od siebie najbliższych.

Nie tylko jednak oddalenie od rodziców pozbawia radości dzieciństwo. Wiele rodzin boryka się z problemami materialnymi, z trudem zaspakajając najważniejsze potrzeby życiowe. Caritas Polska przypomina, że w Polsce bieda dotyka najsłabsze grupy społeczne, do których należą dzieci. Według raportu Komisji Europejskiej, aż 29% polskich dzieci żyje w biedzie. 650 tys. dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia materialnego, gdyż rodziny nie są w stanie zapewnić im życia na wystarczającym poziomie. Brakuje na podstawowe rzeczy: żywność, odzież, obuwie sportowe, podręczniki szkolne, ciepły posiłek w szkole, bilet autobusowy… Takie rzeczy jak zabawki, komputer czy też wycieczki zagraniczne stają się dobrami nieosiągalnymi dla tych dzieci, luksusowymi.

Ubóstwo rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, borykających się z biedą materialną zabiera dzieciństwu beztroskę i szczęście. Czyni dziecięce lata szarymi, naznaczonymi poczuciem upokorzenia i wstydu. Dzieci biedne mają utrudniony start życiowy. Bieda stygmatyzuje je wśród rówieśników sprawia, że uważają się za gorsze od innych. Zamyka możliwość zdobycia lepszego wykształcenia i osobistego rozwoju, a co za tym idzie sprawia, że ubóstwo materialne, kulturowe, moralne i duchowe staje się dziedziczne.

„Ogrzejmy dzieciństwo miłością”. Pozwólmy, aby dzieci miały wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa. Uczyńmy je czasem beztroski i radości. Składając ofiarę przy okazji otrzymania wigilijnej świecy możemy wesprzeć działania Caritas, Eleos i Diakonii, prowadzone na rzecz ubogich i potrzebujących dzieci. Nasza ofiara pomoże tym dzieciom uwierzyć w dobroć ludzi i odbuduje nadzieję na lepszą przyszłość.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, świece dotrą do Polaków żyjących w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Są one symbolem więzi z Ojczyzną, przekraczającej geograficzne granice.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom na stałe zagościło w serca Polaków, a blask płonącej świecy rozjaśnia twarze ludzi dobrej woli w tysiącach domów w Polsce. Świeca ta symbolizuje Chrystusa, który przyszedł na świat, aby wnieść w jego dzieje światło dobra i miłości. On sam, jaśniejąc wśród nas, wzywa nas, abyśmy stawali się światłem dla innych. Blask tej świecy ogrzewa serca dzieci i dorosłych, rozpala pragnienie miłości bliźniego, nadaje naszemu życiu wymiar chrześcijański, braterski.

Caritas Polska przeznaczy 10 groszy z każdej świecy na pomoc głodującym dzieciom w Afryce. Podobnie, jak w latach ubiegłych wesprze działalność charytatywną, prowadzoną przez misjonarzy na rzecz dzieci w Rwandzie, Kongo, Sudanie oraz innych krajach. Ofiarami z Wigilijnego dzieła Pomocy dzieciom zostaną również wsparte dzieci na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Czeczenii i Iraku.

(xaa)