Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Ojczyzna to ziemia i groby

W niedzielę 22 sierpnia w parafii św. Wojciecha w Górkach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Bernarda z Clairvaux połączone ze 150-leciem powstania cmentarza.

W 2017 r. parafia św. Wojciecha obchodziła 500 rocznicę budowy murowanego kościoła. W tym roku przyszedł czas na nieco skromniejszy, lecz również ważny jubileusz - 150-lecie powstania obecnego cmentarza parafialnego. O 11.00 wyruszyła z kościoła na cmentarz procesja różańcowa. Sumie odpustowej o 12.00 odprawionej przed kaplicą przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prałat Bernard Błoński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach. W trakcie uroczystości został poświęcony wizerunek patrona kaplicy cmentarnej św. Bernarda namalowany przez parafiankę Małgorzatę Marczuk, a ufundowany przez miejscowe Bractwo Różańcowe. Odpust ku czci św. Bernarda po raz pierwszy obchodzono uroczyście w Górkach 24 sierpnia 1980 r. za sprawą ówczesnego proboszcza ks. Zdzisława Borkowskiego. Na stałe wpisał się on już w życie parafii. Liczna obecność kapłanów, parafian i zaproszonych gości podczas tegorocznej uroczystości świadczy o pamięci o zmarłych i kulcie, jakim otaczany jest tutaj ich patron. Wizerunek św. Bernarda - zgodnie z planami - będzie odtąd przy okazji odpustu wystawiany na zewnątrz kaplicy.

Do tegorocznych uroczystości parafia przygotowywała się od kilku lat, m.in. porządkując cmentarz. Alejki cmentarne wyłożono kostką, naprawiono parkan, utworzono miejsca parkingowe, zbudowano nowy śmietnik.

Przeprowadzony został również generalny remont XIX-wiecznej neogotyckiej kaplicy cmentarnej, wzniesionej w latach 1897-98 staraniem hrabiego Bernarda Bröel-Platera z Hruszniewa. Jak mówi proboszcz ks. kan. Krzysztof Uściński, zabytkowy obiekt aż prosił się o remont – tym bardziej że spoczywają tutaj szczątki m.in. fundatora kaplicy. Parafia przeprowadziła renowację bez sięgania po dotacje i zewnętrzne fundusze. Odnowiono elewację, orynnowanie i stolarkę okienną. Wewnątrz zdjęto warstwę starego tynku i położono nową. Ułożono posadzkę. Marmurowe nagrobne epitafium hr. B. Bröel-Platera uzupełniono o zdjęcia hrabiego i jego żony Kazimiery. Na ścianie na stałe zawiśnie portret św. Bernarda.

 

Publikacja na jubileusz

– „Ojczyzna to ziemia i groby”. Niech poszanowanie cmentarzy będzie dla młodego pokolenia znakiem wiary i poznawaniem przeszłości, by budować przyszłość wyrosłą z przeszłości, bo – jak napisał dalej C.K. Norwid: „Żeby widzieć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się przyszło…” – zaznacza ks. K. Uściński we wstępie do opracowania pt. „Św. Bernard, patron kaplicy cmentarnej w Górkach” autorstwa Dariusza Kazuna, która również wydana została z okazji jubileuszu. Z publikacji dowiadujemy się, że obecna nekropolia jest trzecią z kolei w góreckiej parafii. Autor rzetelnie opisuje ich dzieje i charakteryzuje 150-letni cmentarz, na którym spoczywa wiele zasłużonych osób, m.in. Ignacy Wężyk – właściciel Wólki Nosowskiej, były oficer wojsk polskich i prezes komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, kawaler orderu Virtuti Militari, Józef Wierusz Kowalski – ziemianin, właściciel Falatycz, czy ks. Marcin Wojciechowski – proboszcz parafii Górki w latach 1875-1888. Niewielka, zawierająca bardzo rzetelne informacje i piękne zdjęcia książeczka, której okładkę zdobi fotografia obrazu św. Bernarda, może być przewodnikiem po zabytkowym cmentarzu parafialnym w Górkach

MAŁGORZATA TEODORCZUK

LI