Aktualności
Okresowa emerytura rolnicza

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z przepisami osobie, której upłynął okres, na jaki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała jej rentę strukturalną, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, do dnia jego osiągnięcia przysługuje okresowa emerytura rolnicza. Jej wysokość odpowiada wysokości emerytury podstawowej bez względu na okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS w swoim rejonie zamieszkania z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną. Bliższe informacje na temat okresowej emerytury rolniczej można znaleźć na stronie internetowej krus.gov.pl, w zakładce zadania – świadczenia.

KO