Aktualności
Olimpiada dla szkół rolniczych

Olimpiada dla szkół rolniczych

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza szkoły rolnicze z terenu województwa lubelskiego do udziału w „Olimpiadzie związanej z rozwojem obszarów wiejskich”.

Olimpiada realizowana jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Za realizację zadania na obydwu etapach odpowiedzialny jest LODR w Końskowoli. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych: www.wodr.konskowola.pl oraz www.ksow.pl. Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z nim oraz wypełnienie i odesłanie do 14 sierpnia formularza zgłoszeniowego na adres: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola z dopiskiem „Olimpiada związana z rozwojem obszarów wiejskich”. Współorganizatorem olimpiady jest sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

MLS