Aktualności
Olimpiada wiedzy

Olimpiada wiedzy

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu życia i duchowości o. Maksymiliana, który przez swoją działalność medialną i śmierć w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz na stałe wpisał się w historię narodu polskiego.

Na rok szkolny 2012/13 przypada siódma edycja olimpiady, do udziału w której organizatorzy zapraszają zarówno uczniów szkół podstawowych, jak też młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W oparciu o…

Rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyjmie formę teoretyczną. Gimnazjaliści zmierzą się w konkursie wiedzy o św. Maksymilianie, zaś ich młodsi koledzy – w konkursie plastycznym. Zadaniem dzieci stanie się samodzielne wykonanie pracy nt. „Św. Maksymilian w Rzymie”, ilustrującej wybrany fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”, opisujący pierwsze kroki brata Maksymiliana po przyjeździe do Rzymu. Plastyczne prezentacje należy nadsyłać do 20 października na adres: „Olimpiada Franciszkańska” Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce.

Tymczasem etap olimpiady skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przybierze formę teoretyczną w oparciu o następujące lektury: „Źródła wielkości” o. Leona Dyczewskiego OFMConv (gimnazjaliści) oraz „Opowieść o św. Maksymilianie” – audycje w Radiu Niepokalanów 2009-2010. o. Paulina Sotowskiego OFMConv (szkoły ponadgimnazjalne). Lekturą dodatkową dla młodzieży jest Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

Trzy stopnie

Olimpiada odbędzie się w oparciu o trzy etapy: szkolny, diecezjalny oraz ogólnopolski.

Etap szkolny zostanie przeprowadzony 5 grudnia. Trzy osoby z największą ilością punktów przejdą do etapu diecezjalnego, który zaplanowano na 26 lutego 2013 r. (dla szkół gimnazjalnych) oraz 27 lutego 2013 r. (dla szkół ponadgimnazjalnych).

Informacje o miejscach przeprowadzenia drugiego etapu dla poszczególnych diecezji umieszczone zostaną na stronie www.olimpiada.franciszkanie.pl.

Do finału ogólnopolskiego przejdą trzy osoby z najwyższą liczbą punktów z każdej diecezji. Finał ogólnopolski odbędzie się w Siedlcach 19 marca 2013 r. (dla szkół gimnazjalnych) oraz 20 marca 2013 r. (dla szkół ponadgimnazjalnych).

Zgłoszenia do udziału w olimpiadzie szkoły przesyłają na adres: olimpiada@franciszkanie.pl do 31 października br.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Organizatorem Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbem jest Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz parafia oo. franciszkanów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat przebiegu poszczególnych etapów konkursu dostępne są na stronie: www.olimpiada.franciszkanie.pl.

WA