Kościół
Źródło: Francesco Botticini, Trzej archaniołowie i Tobiasz
Źródło: Francesco Botticini, Trzej archaniołowie i Tobiasz

Opiekunowie i przewodnicy

„Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1, 51) - ten cytat z Ewangelii św. Jana jest tylko jednym z wielu fragmentów Biblii dotyczącym istnienia aniołów. Pismo święte mówi o nich, używając nie tylko imion, ale także nazw „zbiorowych” (takich jak: Serafini, Cherubini, Trony, Potęgi, Moce, Panowania czy Księstwa); wspomina też o podziale na aniołów i archaniołów.

Aniołowie są według nauki Kościoła duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i posługiwania ludziom. Nie mają ciała. Przewyższają ludzi zdolnościami umysłu i mocą woli, nie są jednak wszechmocni i wszechwiedzący. Są osobami – mają wolną wolę, podlegają też sądowi. Część aniołów, z Lucyferem na czele, zbuntowała się przeciw Bogu. Zostali za to strąceni do piekła. Teologowie twierdzą, że powodem buntu był objawiony aniołom Boży plan Wcielenia Chrystusa – Drugiej Osoby Trójcy Świętej. ...

Ks. Andrzej Adamski

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł