Aktualności
Orędzie papieża na XXXII Światowy Dzień Chorego

Orędzie papieża na XXXII Światowy Dzień Chorego

W niedzielę 11 lutego po raz 32 przeżywamy Światowy Dzień Chorego ph.  „«Nie jest dobrze, by człowiek był sam». Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”.

Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II w 1992 r. Po raz pierwszy obchodzony był w Lourdes 11 lutego 1993 r. Dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób dotkniętych chorobą i cierpieniem.

 

Stworzeni dla komunii

W orędziu na tegoroczne obchody papież Franciszek szczególną uwagę kieruje na kwestię relacji międzyludzkich. Ojciec Święty zwraca uwagę, że Bóg stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. „Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie. I właśnie dlatego, że ów projekt komunii jest tak głęboko wpisany w ludzkie serce, doświadczenie opuszczenia i samotności przeraża nas i okazuje się dla nas bolesne, a nawet nieludzkie. Staje się ono jeszcze bardziej dotkliwe w czasie słabości, niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa, często spowodowanych wystąpieniem jakiejś poważnej choroby” – zaznacza.

 

Kultura indywidualizmu

W orędziu papież podkreśla, że nawet w krajach, które cieszą się pokojem i większymi zasobami, czas starości i choroby jest często przeżywany w samotności, a niekiedy wręcz w opuszczeniu. „Ta smutna sytuacja jest przede wszystkim konsekwencją kultury indywidualizmu, która wychwala wydajność za wszelką cenę i kultywuje mit efektywności, stając się obojętną, a nawet bezlitosną, gdy ludzie nie mają już siły, by dotrzymać kroku. Staje się wtedy kulturą odrzucenia” – stanowczo zaznacza, przywołując myśl ze swej encykliki „Fratelli tutti” („Wszyscy bracia”) z 2020 r., że ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli „nie są jeszcze potrzebni” – jak dzieci nienarodzone, lub „nie są już potrzebni” – jak osoby starsze”.

 

Chorzy w sercu Kościoła

W dalszej części papież zwraca się bezpośrednio do ludzi obarczonych chorobą. Prosi: „nie wstydźcie się swojego pragnienia bliskości i czułości! Nie ukrywajcie go i nigdy nie myślcie, że jesteście ciężarem dla innych. Sytuacja osób chorych zachęca wszystkich do zahamowania nadmiernego tempa, w którym jesteśmy zanurzeni, i do odnalezienia siebie”. Chrześcijanom przypomina, że wszyscy jesteśmy wezwani do przyjęcia współczującego spojrzenia Jezusa. „Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. Z wzajemną miłością, którą Chrystus Pan daje nam w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii, uleczmy rany samotności i izolacji. I w ten sposób współpracujmy, aby przeciwdziałać kulturze indywidualizmu, obojętności, odrzucenia, oraz rozwijać kulturę czułości i współczucia” – apeluje Ojciec Święty. Swoje orędzie kończy słowami: „Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym! Powierzmy się Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, aby wstawiała się za nami i pomagała nam być twórcami bliskości i relacji braterskich”. LI

 

fot. orędzie

picxabay.com

Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski – przypomina papież Franciszek.

LI