Aktualności
Organistówka na izbę

Organistówka na izbę

Gmina otrzymała 126 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Adaptacja budynku organistówki na Regionalną Izbę Tradycji wsi Różanka”.

Pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota stanowi 80% kosztów adaptacji budynku. Pozostałą część gmina pokryje ze środków własnych. Prace modernizacyjne wykona wyłoniona w drodze przetargu włodawska firma „Feniks”. 
Więcej w papierowym wydaniu „EK”.

AD