Aktualności
Ośrodek jeszcze w tym roku

Ośrodek jeszcze w tym roku

W Miętnem powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie garwolińskim. Na powstanie ośrodka powiat pozyskał 1 mln zł rządowej dotacji.

ŚDS oferuje wsparcie, całodzienną opiekę, rehabilitację, zajęcia warsztatowe różnego typu 35 osobom z zaburzeniami psychicznymi i tzw. niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Placówka zlokalizowana będzie w jednym z budynków na terenie kompleksu należącego niegdyś do szkoły rolniczej. – Tworzymy ten ośrodek dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, osób z lekkim upośledzeniem umysłowym mających jednocześnie inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – mówi starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki.

Na uruchomienie ŚDS i jego funkcjonowanie samorząd otrzymał 1 mln zł dotacji, z czego 700 tys. zł na remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby ośrodka. Wykonawca rozpoczął już prace, ogłoszono też przetarg na zakup wyposażenia. Według starosty ośrodek uruchomiony zostanie pod koniec grudnia. Nabór do placówki będzie odbywał się poprzez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. – Środki na działalność bieżącą będziemy otrzymywać od wojewody. Na ten rok przeznaczono 60 tys. zł – informuje starosta M. Walicki.

Rada powiatu garwolińskiego podjęła stosowną uchwałę o utworzeniu ŚDS w Miętnem i już ruszył nabór chętnych. Ogłoszono też konkurs na dyrektora placówki.

Waldemar Jaroń