Aktualności
Ośrodek zaprasza

Ośrodek zaprasza

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XX Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Szmaragdowy pasikonik 2018”.

Adresowany do uczniów szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjum konkurs będzie miał miejsce 28 listopada. Powołane przez organizatora jury dokona oceny uczestników w dwóch kategoriach artystycznych: turniej recytatorski oraz monodram. Osoby chcące zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie powinny przygotować dwa utwory pisane wierszem lub prozą, ewentualnie kolaż tekstów. Z kolei w drugiej kategorii, za scenariusz mogą posłużyć wiersze, opowiadania i homilie ks. J. Twardowskiego wzbogacone o środki teatralne (gest, muzyka, elementy scenograficzne). Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej GOK pod adresem www.gok.ulanmajorat.pl, tel. (83)-351-80-67.

MLS