Region
Źródło: AD
Źródło: AD

Ostatnie obrady

Siedem podjętych uchwał, znikoma ilość zapytań i interpelacji oraz przyjęcie informacji z realizacji inwestycji miejskich w roku 2010, wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze i informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy to bilans ostatniej w tej kadencji sesji włodawskiej Rady Miejskiej.

Radny Mariusz Zańko pytał o skutki niedoszacowania o około 5 mln zł przez Urząd Miasta projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej”, czyli dotyczącego m.in. budowy basenu. O potrzebie remontu drogi dojazdowej do stadionu miejskiego oraz o świecących jeszcze długo po zakończeniu Festiwalu Trzech Kultur zamontowanych specjalnie na tę imprezę lampach przypominał radny Andrzej Rysz. Mirosława Dynkiewicz pytała, czy w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej dojdzie do wycinki drzew przy ul. Piłsudskiego. Na część zapytań radnych odpowiadał burmistrz Jerzy Wrzesień. Przyznał, że wycinka drzew jest już przesądzona. Na pozostałe pytania radni otrzymają odpowiedź na piśmie, m.in. Piotr Meniów, który poprosił przewodniczącego Romualda Dydiuka o przedstawienie zestawienia obecności radnych na sesjach i komisjach. Obrady zakończyły się wykonaniem wspólnej fotografii, kończącej kadencję Rady Miejskiej we Włodawie.

Miłym akcentem sesji było uhonorowanie dwóch par, odznaczonych przez prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Lucyna i Tadeusz Pawlik przeżyli ze sobą 58 lat, a Helena i Marian Likos – 51. Państwo Pawlikowie, obchodzący w tym roku 58 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, dochowali się trojga dzieci: dwóch córek i syna, 11 wnuków oraz 13 prawnuków. Z kolei Helena i Marian Likosowie są dumni z trzech córek i syna, sześciorga wnuków i jednego prawnuka. Podczas uroczystości w miejskim ratuszu, oprócz medali dla jubilatów od prezydenta RP, były życzenia, kwiaty, chóralne sto lat oraz nastrojowe piosenki w wykonaniu włodawskiego zespołu „Złota Jesień”.

Andrzej Dynkiewicz