Aktualności
Oto przybytek Boga z ludźmi

Oto przybytek Boga z ludźmi

W dniach 14-15 maja w siedzibie Akademii Katolickiej przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Jej tytuł brzmi: „Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 15,3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”. Jak informuje ks. dr Łukasz Celiński, dyrektor referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i przede wszystkim kierowane jest do badaczy z zakresu teologii i kultury. – Naszym pragnieniem jest jednak, aby owoce refleksji znalazły później konkretne odzwierciedlenie w życiu Kościoła. Z tego względu spotkanie będzie otwarte dla wszystkich, którzy zgłoszą chęć udziału poprzez specjalny formularz dostępny na stronie AK – informuje ks. Ł. Celiński. W gronie prelegentów są m.in. ks. prof. Renato De Zan, ks. dr hab. Marcin Kowalski, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, ks. dr hab. Marek Blaza SJ, ks. Marco Frisina, prof. Maria Giovanna Muzj czy ks. dr Sławomir Jeziorski. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Akademii Katolickiej.