Aktualności
Otwarte na głębię zjednoczenia z Bogiem

Otwarte na głębię zjednoczenia z Bogiem

21 stycznia w Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu odbędzie się spotkanie dla pań gotowych poświęcić swoje życie służbie Kościołowi i bliźnim jako wdowy konsekrowane.

– Już od samego początku Kościoła w pierwszych wspólnotach żyły i działały kobiety, które składając ślub dziewictwa, prowadziły życie poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Wiele z nich rezygnowało z wielkiego dobra, jakim jest małżeństwo, inne składały śluby jako wdowy po śmierci mężów. Odkrywały one swoje powołanie, by troszczyć się o sprawy Pana i by się Jemu podobać (por. 1 Kor 7,32) – przypomina ks. kan. dr Marek Matusik, wikariusz biskupi ds. życia zakonnego i dyrektor nowo utworzonego Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej. – Po Soborze Watykańskim II odrodziła się praktyka konsekracji wdów znana od czasów apostolskich. O tym szczególnym rodzaju powołania wspomniał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Vita consecrata”. Chodzi o kobiety, które były w sakramentalnym związku małżeńskim, a po śmierci męża nie żyły publicznie w stanie przeciwnym czystości, ukończyły 60 rok życia i – według ogólnej opinii – przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmie, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim. Poprzez konsekrację wdowa otwiera się na głębię zjednoczenia z Bogiem, w sposób szczególny oddaje się Mu poprzez gorliwą modlitwę, pokutę, dzieła miłosierdzia i apostolstwo – wyjaśnia ks. M. Matusik.

W niedzielę, 11 grudnia, w siedleckiej katedrze odbyła się pierwsza uroczystość błogosławieństwa wdowy. Pierwszą w diecezji siedleckiej kobietą, która po śmierci męża przyjęła konsekrację, została Agnieszka Majczyna z Wisznic. Relację z tejże uroczystości oraz wywiad z wdową konsekrowaną zamieściliśmy w 50 nr. „Echa Katolickiego”.


Wdowy, które odkrywają takie powołanie i pragną je zrealizować, zaproszone są do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w sobotę, 21 stycznia, w Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu (znajduje się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej). Początek spotkania o 10.00.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania i jego idei można zasięgną telefonicznie, dzwoniąc do ks. M. Matusika, nr tel. 692-289-024. LA

LA