Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Owoce i refleksje

W sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie miała miejsce I Nadzwyczajna Sesja Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich diecezji siedleckiej.

Spotkanie rozpoczął kustosz sanktuarium ks. Jacek Guz, który serdecznie powitał przybyłych kapłanów, zaznaczając, że są oni szczególną grupą pątników. Następnie słowo do zebranych skierował bp K. Gurda, wyrażając radość, iż w 20 rocznicę beatyfikacji unitów kapłani diecezji mogą spotkać się w miejscu męczeństwa, by dziękować Bogu za wielkie dziedzictwo bł. unitów i prosić o świętość życia kapłańskiego oraz łaskę wierności Ewangelii.

Program sesji zawierał wykład ks. prałata Bernarda Błońskiego, w którym zwrócił on uwagę na wartość pamięci i świadectwa o bł. unitach. Ta pamięć wyrażana była przez papieży, począwszy od Piusa IX, aż do Jana Pawła II, który 6 października 1996 r. w Rzymie dokonał beatyfikacji unitów. Pamięć o bohaterach z Podlasia żyła również w sercach biskupów diecezji. Pierwszy biskup wskrzeszonej diecezji Henryk Przeździecki rozpoczął proces beatyfikacyjny, zaś szczególną troskę wykazał bp Jan Mazur, który z gronem historyków: Jerzym Skowronkiem, Hanną Dylągową i Tadeuszem Krawczakiem, postulatorami: michalitą ks. Marianem Babulą, kapucynem ojcem Gabrielem Bartoszewskim, księżmi Andrzejem Dzięgą i Franciszkiem Juchimiukiem, znacząco przyczynili się do zakończenia procesu beatyfikacji. Sama beatyfikacja miała miejsce,  gdy pasterzem diecezji był bp Jan Wiktor Nowak.

Owoce beatyfikacji

W drugiej części wystąpienia ks. B. Błoński wskazał na owoce beatyfikacji w wymiarze duchowym, duszpasterskim i materialnym. Zaznaczył, że ogromne znaczenie dla wzrostu duchowego wiernych diecezji miały misje ewangelizacyjne przeprowadzone w każdej parafii przed Rokiem Jubileuszowym, połączone z peregrynacją relikwii bł. męczenników. Podkreślił doniosłość spotkań młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania czy ogólnodiecezjalny zjazd pod nazwą Jerycho Młodych. Akcentował fakt, że swoją formację chrześcijańską mają mężczyźni i kobiety podczas dorocznych pielgrzymek. Nie bez znaczenia jest również celebrowana w każdą trzecią niedzielę miesiąca Pratulińska Szkoła Wiary.

Do materialnych owoców zaliczył powołanie fundacji Arka, istniejącej przy Stowarzyszeniu Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”, nabycie ziemi pod rozbudowę sanktuarium, upamiętnienie miejsca męczeństwa, zagospodarowanie terenu oraz wybudowanie ołtarza polowego służącego liczniejszym spotkaniom liturgicznym.

Trzecim owocem beatyfikacji stały się dzieła duszpasterskie. Jednym z nich jest powstanie parafii pw. bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach. Po beatyfikacji wybudowano dwa pomniki ku ich czci: przy zespole szkół w Wohyniu i przy parafii Ducha Świętego w Siedlcach. Powstała również Rodzina Szkół im. Unitów Podlaskich, nakręcono filmy o tematyce męczeństwa unitów i wystawiono kilkanaście spektakli teatralnych. Mówił także o wydanych publikacjach i modlitewnikach.

Czas modlitwy i refleksji

Kolejnym ważnym punktem sesji było nabożeństwo Dróżek Pratulińskich bł. Męczenników Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, któremu przewodniczył bp P. Sawczuk. Podczas tej modlitwy, przez wstawiennictwo bł. męczenników, przy kolejnych 13 kapliczkach rozważano autentyczne życie chrześcijańskie prostych ludzi z Podlasia w powołaniu kapłańskim, małżeńskim, samotnym. Ta modlitwa stawała się swoistym wezwaniem również dla kapłanów do radykalizmu wiary na wzór błogosławionych. 

Kulminacyjnym punktem dnia była uroczysta Eucharystia dziękczynna za dar beatyfikacji, sprawowana pod przewodnictwem bp. K. Gurdy. Na zakończenie Eucharystii biskup dokonał aktu zawierzenia Bogu duchowieństwa diecezji siedleckiej z okazji 20 rocznicy beatyfikacji męczenników z Pratulina.

Słowa podziękowań

Przed błogosławieństwem głos zabrał bp P. Sawczuk, który podkreślił, że to historyczny moment, gdy do relikwii ludzi świeckich, ale błogosławionych przychodzą kapłani, aby od nich uczyć się świętości i gotowości oddawania życia. Zaznaczył, że I Nadzwyczajna Sesja Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich okazale wpisała się w przygotowanie jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej. Księżom podziękował za materialne wsparcie rozbudowy sanktuarium, a szczególnie za dar finansowy na postawienie pomnika dla upamiętnienia Konrada Greczuka. Na prośbę ks. kan. Józefa Pruszkowskiego, ówczesnego proboszcza Janowa Podlaskiego, z narażeniem życia wędrował on do miejsc, w których prześladowano unitów, by jak najdokładniej zebrać świadectwa i opisać tragiczne wydarzenia związane z ich męczeństwem.

Bp Piotr – jako prepozyt kapituły katedralnej – podziękował bp. Kazimierzowi za wszelką troskę o rozwój sanktuarium, a także zainicjowanie nadzwyczajnej sesji i jej przewodniczenie.

OPR. RED.