Aktualności
Pamięć o Jagodnem

Pamięć o Jagodnem

11 sierpnia na rozdrożu za miejscowością Żdżary - kierunek na Domanice i Różę Podgórną - odbędą się uroczystości upamiętniające 60 rocznicę wysiedlenia mieszkańców wsi Jagodne.

Zainauguruje je Msza św. polowa odprawiona o 15.00. Godzinę później nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego obelisku. W programie jest też promocja wydawnictwa pt. „Jagodne – zapomniana historia” autorstwa Krzysztofa Fornala.

Zawiózł w nieznane

Jagodne – tu kiedyś była wieś, tu kwitło życie. Ludzie rodzili się, pracowali, modlili, bawili i umierali. Przez całe wieki – przeszło 500 lat. Następnie na mocy jednej decyzji w ciągu kilku dni wszystko przestało istnieć.

W 1889 r. ludność Jagodnego liczyła 289 osób. Poza leśniczymi miejscowość zamieszkiwali włościanie. W dwudziestoleciu międzywojennym wieś rozwijała się bardzo dynamicznie. W 1921 r. 56 domów zamieszkiwało już 377 osób. Ludność podejmowała różne inicjatywy. Z powodu braku szkoły w miejscowości edukacja odbywała się w domach. Wreszcie staraniem nauczyciela i byłego leśniczego wzniesiono murowaną szkołę powszechną. Tuż przed II wojną światową w Jagodnem powstał Dom Ludowy, w którym wystawiane były sztuki teatralne.

W 1953 r. zapadła decyzja o wysiedleniu mieszkańców miejscowości na tereny ziem odzyskanych. 1 sierpnia przyjechały ciężarówki, które miały wywieźć dobytek ich całego życia…

Efekt współpracy

Pomysłodawcami powstania publikacji, jak i organizatorami rocznicowych uroczystości są: Krzysztof Fornal, Robert Wysokiński i Paweł Przeździak. Zadanie przywrócenia pamięci o Jagodnem to także ich efekt współpracy z wójtem gminy Łuków Mariuszem Osiakiem, wójtem gm. Stoczek Łukowski Markiem Czubem oraz nadleśniczym Grzegorzem Ussem. Winniśmy pamięć ludziom i wydarzeniom rozgrywającym się na naszych ziemiach. Udział w patriotycznych uroczystościach staje się ukłonem w stronę historii.  

EW