Aktualności
Pamięci kapelana Solidarności

Pamięci kapelana Solidarności

W niedzielę, 12 października, po sumie sprawowanej w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim o 12.00, zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Celem uroczystości jest uczczenie 30 rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.

Posąg kapłana stanie 6 października na placu przy kościele. Dzień wcześniej do parafii przybędą relikwie błogosławionego. Okazję do ich ucałowania będą mieli uczestnicy poszczególnych Mszy św. Duchowe przygotowania do poświęcenia pomnika trwać mają cały tydzień. Szczegółowy program jest w trakcie opracowywania.

Z inicjatywą budowy w mieście pomnika ku czci bł. ks. J. Popiełuszki wystąpił roku temu miejscowy oddział Zarządu NSZZ „Solidarność”. Wcześniej była propozycja nazwania imieniem duszpasterza ludzi pracy jednego z rond w Radzyniu Podlaskim, jednak koncepcja nie uzyskała akceptacji ówczesnych radnych. Stąd radzyńskie środowiska solidarnościowe i prawicowe postanowiły wznieść pomnik. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się spontanicznie 19 października ubiegłego roku po Mszy św. sprawowanej w 29 rocznicę męczeństwa ks. J. Popiełuszki. Pomocy nie odmówił ks. kan. Andrzej Kieliszek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy, na terenie której powstawała radzyńska „Solidarność” w 1980 r. Idea budowy pomnika kapelana, obecnie patrona „Solidarności”, spotkała się także z akceptacją mieszkańców, o czym świadczy hojność datków zbieranych po Mszach św. w trzech radzyńskich parafiach, a także w parafii Ulan.

Wykonanie posągu powierzono Dariuszowi Gamracemu z miejscowości Budy Łańcuckie koło Niska. Obecny na spotkaniu komitetu budowy pomnika Marian Król, przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” regionu środkowo-wschodniego, poinformował, iż 21 września z Białegostoku do Lublina przybędą krzyż misyjny i obraz ks. J. Popiełuszki. Region podlaski związku – za pośrednictwem oo. jezuitów z Lublina – podjął starania o uzyskanie relikwii kapelana „Solidarności”. W ciągu roku będą one peregrynowały do około 40 parafii. – Chcemy, by była to okazja do przypomnienia odnowy idei „Solidarności” – informował.


W skład radzyńskiego komitetu budowy pomnika wchodzą: poseł Jerzy Rębek, przewodniczący oddziału NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim Jerzy Bednarczyk, prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Józef Korulczyk, wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek, przewodniczący rady gminy Janusz Golec, członek radzyńskiego oddziału Zarządu NSZZ „Solidarność” Elżbieta Pietraszek, radny miejski Adam Adamski i sekretarz RaSIL Jerzy Woźniak.

 

Anna Wasak