Aktualności
Pamięci kapłana i regionalisty

Pamięci kapłana i regionalisty

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza miłośników historii regionu na spotkanie zatytułowane „Roman Soszyński - ksiądz regionalista (1912-2003)”.

Prowadzone przez Ewę Koziarę wydarzenie, organizowane w 20 rocznicę śmierci kapłana, rozpocznie się 7 grudnia, o 17.00, w dziale wiedzy o regionie MBP (ul. Warszawska 12 a). Ks. Roman Soszyński był przyjacielem biblioteki i jej stałym czytelnikiem. Kapłan urodził się w 1912 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej w miejscowości Przekop w pow. sokołowskim. Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. W 1937 r. z rąk bp. Henryka Przeździeckiego otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował m.in. w Parysowie, Żelechowie, Krzesku i Mokobodach. W 1942 r. został mianowany proboszczem parafii w Piszczacu, gdzie pracował do 1967 r. W 1966 r. bp I. Świrski mianował go honorowym kanonikiem kapituły katedralnej. Następnie był proboszczem w Żelechowie i Włodawie. Od 1976 r. do przejścia na emeryturę w 1987 r. pełnił funkcję proboszcza parafii św. Anny w Białej Podlaskiej. Wszędzie zapisał się w pamięci parafian jako wspaniały kierownik duchowy. Był otwarty na drugiego człowieka, bez względu na jego pozycję. W Piszczacu, w czasie niemieckiej okupacji, uratował życie żydowskiej rodzinie, za co otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Będąc na emeryturze poświęcił się badaniu historii regionu. Opublikował ponad 200 artykułów w czasopismach regionalnych. Wydał kilka książek w tym: „Piszczac miasto ongiś królewskie”, „Unia w Białej Podlaskiej”, „400-lecie Unii Brzeskiej 1596-1996”, „Parafia św. Anny w Białej Podlaskiej”. W 2001 r. ks. R. Soszyński otrzymał tytuł „Podlasianina Roku”, a rok później odznaczenie „Zasłużony dla miasta Biała Podlaska”.

MLS