Aktualności
Pamięci mieszkańców

Pamięci mieszkańców

28 października w Chmielowie (gm. Dębowa Kłoda) miały miejsce uroczystości upamiętniające 74 rocznicę wywózki mieszkańców gminy do sowieckich łagrów.

Jak co roku rodziny Sybiraków zgromadziły się w miejscowej kaplicy, by w trakcie Mszy św. modlić się za zesłanych na Wschód mieszkańców Chmielowa, Korony, Marianówki, Białki oraz Bednarzówki. Po Eucharystii przed obeliskiem upamiętniającym wywózki Polaków na Sybir złożono wieńce i zapalono znicze. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli senator Grzegorz Bierecki oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Tegoroczne obchody rocznicowe połączono z przekazaniem miejscowym strażakom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

MLS