Region
UM ŁUKÓW
UM ŁUKÓW

Pamięci powstańców

W niedzielę 22 stycznia uroczyście poświęcono krzyż misyjny oraz pomnik Pamięci Powstańców Łukowian.

W parafii Przemienienia Pańskiego zgromadzili się duchowni, przedstawiciele miasta, władz samorządowych, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe. Uroczystość przygotowali proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Cąkała oraz miasto Łuków i Łukowski Ośrodek Kultury. O oprawę muzyczną zadbała łukowska orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Bochmana. Wybór daty nie był przypadkowy, ponieważ tego dnia minęło dokładnie 160 lat od wybuchu powstania styczniowego, zaś mieszkańcy ziemi łukowskiej czynnie brali udział w tym zrywie narodowowyzwoleńczym, a nazwisko ks. Stanisława Brzóski, wikariusza parafii Przemieniania Pańskiego, na trwałe zapisało się w historii Polski.

Mszy św. w intencji bohaterów powstania styczniowego przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Podczas homilii przypomniał historię bohaterów regionu, którzy czynnie brali udział w działaniach powstańczych – ks. S. Brzóski oraz jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego pochodzącego z Łazów. Po Eucharystii ksiądz biskup dokonał poświęcenia krzyża misyjnego oraz pomnika Pamięci Powstańców Łukowian zlokalizowanych na pl. Narutowicza. – Najważniejszym przesłaniem, jakie pozostawili nam ks. S. Brzóska i wszyscy powstańcy, to wielka wytrwałość w walce o wolność, w walce o niepodległość. Tym mamy się karmić, tym mamy żyć: że wolność jest dla nas czymś bardzo ważnym i zadanym do dbania i kontynuowania – akcentował bp Gurda.

Nowy krzyż stanął w miejscu starego, który w ubiegłym roku powaliła wichura. Przy okazji jego naprawy władze miasta podjęły decyzję o renowacji pomnika poświęconego bohaterom powstania styczniowego. Dzięki inicjatywie miłośników lokalnej historii w dniu uroczystości na monumencie znalazł się wieniec przypominający ten, jaki zawisł na nim w 1926 r. – podczas odsłonięcia oryginalnego pomnika. Po okolicznościowych przemówieniach, podczas których przypominano bohaterów, historię i prawdę, że o wolność należy zabiegać także i dzisiaj, pod pomnikiem złożono kwiaty.

JAG