Aktualności
Pamiętają

Pamiętają

16 czerwca odbędzie się spotkanie upamiętniające 75 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach Akcji Burza na Lubelszczyźnie.

Uroczystości rozpoczną się o 12.20 zbiórką pocztów sztandarowych przy pomniku – tablicy upamiętniającej szlak bojowy 27 WDP AK w byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskiej od strony Ostrowa Lubelskiego. W programie niedzielnego spotkania zaplanowana jest m.in. część artystyczna (spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną), Msza św. polowa w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy AK, BCH, NSZ i WiN, wręczenie odznaczeń, biegi pokoleń, wspólne ognisko oraz wystawa pt. „Burza. Armia Krajowa w 1944 r.”. Organizatorami wydarzenia są władze gminy Uścimów oraz miasta i gminy Ostrów Lubelski, środowisko lubelskie żołnierzy 27 WDP AK a także Nadleśnictwo Parczew i LGD Jagiellońska Przystań. Patronat honorowy nad uroczystościami objął wojewoda lubelski. 

MLS